ฝึก ปจ. ระดับ ผบก. - รอง ผบก. - ผบ.ร้อยฯ - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ฝึก ปจ. ระดับ ผบก. - รอง ผบก. - ผบ.ร้อยฯ

พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ได้เรียก ผบก. , รอง ผบก. ที่รับผิดชอบงานควบคุมฝูงชน และ ผบ.ร้อย ปจ. ของทุกจังหวัด เข้ารับการฝึกอบรมการนำหน่วยควบคุมฝูงชน เพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ในเรื่องการควบคุมฝูงชน ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
          ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองนั้นอาจเกิดการชุมนุมต่าง ๆ ของประชาชนได้ตลอดเวลา  ในทุก ๆ จังหวัด  เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความชำนาญ และมีแนวทางปฏิบัติไปในรูปแบบเดียวกัน  ตามหลักสากล  จึงได้เกิดการฝึกอบรมดังกล่าวขึ้น  โดยต้องไปกินนอน ฝึกทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน   มีการประกอบกำลังเข้าปะทะกับฝูงชนจำลอง  และมีการใช้แก๊สน้ำตาในการฝึก  เพื่อให้เกิดความคุ้นเคย  และรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
          พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. ได้ให้โอวาทในพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยสรุปได้ดังนี้ 
การชุมนุมในปัจจุบันมีความแตกต่างจากอดีต  และเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ตำรวจต้องเป็นกลาง และเข้มแข็ง  ปัจจัยแห่งความสำเร็จการควบคุมฝูงชน มีดังนี้
   1.การข่าว ถูกต้องแม่นยำ ต้องตั้งโจทก์ให้ถูก
   2.การวางแผนที่ดี 
   3.การเตรียมกำลังที่ดีและครบถ้วน ร้อย.คฝ.  ชุดสืบสวน ทีมเจรจาต่อรอง กำลังทุกฝ่ายต้องพร้อม ผู้นำดี
   4.การซักซ้อมการปฏิบัติ ทุกขั้นตอน ซักซ้อมการบริหารเหตุการณ์ การสั่งการ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคุ้นเคย"

หลักการปฏิบัติในการควบคุมฝูงชน
   1.สร้างความเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่รัฐ
   2.ยึดหลักกฎหมาย เป็นกลาง เคารพสิทธิ มีขั้นตอนการปฏิบัติ
   3.ประชาชนเห็นด้วย มีความชอบธรรม
ต้องทำทั้งสามข้อไปพร้อมๆ กัน

หลักผู้นำที่ดี
   1.อยู่ติดพื้นที่
   2.อยู่ติดศัตรู
   3.อยู่ติดมวลชน
   4.อยู่ติดผู้ใต้บังคับบัญชา


          ขอให้พี่น้องตำรวจทั้งหลายเตรียมพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ  และรักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad