การคำนวณบำเหน็จ บำนาญ กรณีออกจาก กบข. !! - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การคำนวณบำเหน็จ บำนาญ กรณีออกจาก กบข. !!

วันนี้เอาเว็บไซต์คำนวณบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการมาฝาก เป็นเว็บไซต์ของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  ซึ่งสะดวกมากครับ เพียงกรอกข้อมูลเงินเดือน , วันเกิด , วันเข้ารับราชการ  โปรแกรมก็จะคำนวณให้เสร็จสรรพ ทั้งแบบบำเหน็จ และบำนาญ  ซึ่งมีประโยชน์มากกับข้าราชการ โดยเฉพาะเร็ว ๆ นี้ จะมีกฎหมาย อนุญาตให้ผู้ที่เป็นสมาชิก กบข. สามารถเลือกได้ว่าจะลาออก เพื่อกลับไปรับบำเหน็จ บำนาญ เหมือนเดิม  หรือ จะคงเป็นสมาชิก กบข. ต่อไป
          สำหรับร่างกฎหมายดังกล่าวมีที่มาคือ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 56  มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... โดยข้าราชการที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มี.ค. 2540 และสมัครเป็นสมาชิก กบข. เลือกกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญตาม พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้ มีผลบังคับใช้ในปีงบ 2558 เป็นต้นไป โดยจะได้รับเงินสมทบคืนทั้งหมด
          ทั้งนี้ หากร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ สมาชิก กบข.มีสิทธิเลือกกลับไปใช้สิทธิบำเหน็จบำนาญก่อนเดือน มี.ค. 2540 ได้ โดยรัฐบาลได้ให้เวลาข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.มีเวลาไตร่ตรองว่าจะลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.หรือไม่ ตั้งแต่เดือน มี.ค.-เม.ย. 2557 ไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 2557
          ก็ขอให้ทุกท่านลองคำนวณ และไตร่ตรองให้ดีครับ  หารายละเอียดมาก ๆ เพราะตัดสินใจได้ครั้งเดียวครับ

          ไปที่เว็บไซต์นี้ครับ http://www.fpo.go.th/S-I/Source/GPCalculate/GPCalculate.php

บทควาทที่เกี่ยวข้อง ทางเลือกระหว่าง บำนาญ VS. กบข.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad