พล.ต.ต.ศักดา เตชะเกรียงไกร ว่าที่ ผบช.รร.นรต. - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

พล.ต.ต.ศักดา เตชะเกรียงไกร ว่าที่ ผบช.รร.นรต.

มติกรรมการสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เสนอชื่อ พล.ต.ต.ศักดา  เตชะเกรียงไกร รอง ผบช.ภ.4 เป็น ผบช.รร.นรต. คนใหม่  ซึ่งถือว่าเป็นการแต่งตั้ง ผบช.คนสุดท้ายในรอบคำสั่งปี 56 นี้  มาดูประวัติส่วนตัวของว่าที่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนายร้อยกันครับ ว่ามีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่ ในการรับตำแหน่งพ่อพิมพ์ของ นรต.

     พล.ต.ต.ศักดา  เตชะเกรียงไกรเกิดเมื่อ 7 ตุลาคม 2500 การศึกษา -ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รร.นรต.รุ่น 34 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร สืบสวนคดีอาญา รุ่น 55 กรมตำรวจ

     หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่น 29 กรมตำรวจ หลักสูตร บตส. (บริหารงานตำรวจชั้นสูง) รุ่น 23 กรมตำรวจ หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 54 

     รับราชการ เริ่มจากตำแหน่ง รอง สวส.สภ.อ.เมืองขอนแก่นเมื่อปี 2524 ขึ้นเป็น ผกก.ครั้งแรกที่ สภ.อ.เมืองขอนแก่น 2542-2544 ผ่านการดำรงตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น, ผบก.กต.5 จต., ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี และเป็นรอง ผบช.ภ.4 ตั้งแต่ปี 2552-ปัจจุบัน

     เกียรติประวัติ อาทิ นักเรียนปกครอง รร.นรต. (ผช.ผบ.หมวด 2 กองร้อยที่ 2) โล่เกียรติยศ สภ.อ.ปราบปรามดีเด่น บช.ภ.2 พ.ศ.2534, ประกาศเกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานสืบสวนดีเด่น ภ.4 ปี 2538, โล่เกียรติยศ ปราบปรามยาเสพติด จาก ป.ป.ส. 2542, ประกาศเกียรติคุณ ตร.สภ.อ.ดีเด่น อันดับ 1 ของ ภ.4 ปี 2542

     อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, อาจารย์บัณฑิตพิเศษ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและชุมชน 

     เขียนตำรา ′การสืบสวนสอบสวน′ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หนังสือ ′คู่มือนักสืบ′ สำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนไว้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน

     เชื่อว่าเกียรติประวัติ ผลงาน และการทำงานของท่านคงการันตีตัวเองได้เป็นอย่างดีครับ
ที่มา เว็บไซต์มติชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad