โผร้อน ๆ รอง ผบช. - ผบก. !! - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

โผร้อน ๆ รอง ผบช. - ผบก. !!

มีให้ลุ้นกันอีกโผหนึ่งครับ สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับ รองผู้บัญชาการ และผู้บังคับการ โดยในตำแหน่งรองผู้บัญชาการมีเก้าอี้ว่างถึง 49 ตำแหน่ง ส่วนระดับผู้บังคับการมีมากถึง 95 ตำแหน่ง โดยจะเข้าสู่วาระการพิจารณาของ ก.ตร. ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 นี้  มีตัวเกร็ง ^^ เป็นท่านใดบ้างมาดูกันครับ (โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม  เราไม่รับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ 55)

บช.น.

 • พล.ต.ต.ชาญเทพ เสสะเวช รอง ผบช.ปส.คาดโยกมา รอง ผบช.น.
 • พล.ต.ต.ชยุต ธนทวีรัชต์ รอง ผบช.ภ.1 โยกมาเป็น รอง ผบช.น.
 • พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล ผบก.ปคบ.คาดมาขึ้น รอง ผบช.น.
 • พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี ผบก.น.7 คาดขึ้น รอง ผบช.น.
 • พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ ปานสาคร ผบก.น.3 คาดขึ้น รอง ผบช.น.
 • พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง รอง จตร.(สบ7) คาดโยกมา รอง ผบช.น.
 • พล.ต.ต.สุรนิตย์ พรหมบุตร ผบก.ยุทธศาสตร์ คาดโยกมา ผบก.น.2
 • พ.ต.อ.สุคุณ พรหมายน รอง ผบก.น.1 คาดขึ้น ผบก.น.3
 • พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบก.จร.คาดโยกมา ผบก.น.7
 • พ.ต.อ.อดุลย์ รัตนภิรมย์ รอง ผบก.สปพ.คาดขึ้น ผบก.อก.บชน.
 • พ.ต.อ.ทักษิณ พ่วงเงิน รอง ผบก.น.9 คาดขึ้น ผบก.ยุทธศาสตร์
 • พ.ต.อ.อธิชา เปาอินทร์ รอง ผบก.น.6 คาดขึ้น ผบก.สบ.6 นว.ผบ.ตร.

บช.ภ.1

 • พล.ต.ต.กรเอก เพชรไชยเวส ผบก.ภ.จ.อยุธยา คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.1
 • พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผบก.ภ.จ.ตราด คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.1
 • พ.ต.อ.ธวัชชัย ยิ่งเจริญสุข รอง ผบก.ภ.จ.ปทุมธานี คาดขึ้น ผบก.สส.ภ.1
 • พ.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้ม รอง ผบก.ผอ.สยศ.คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.ลพบุรี
 • พ.ต.อ.เสริมคิด สิทธิชัยกานต์ รอง ผบก.น.7 เป็น ผบก.ภ.จ.อยุธยา

บช.ภ.2

 • พล.ต.ต.ฐณพล มณีภาค ผบก.อก.ภ.2 คาดเป็น รอง ผบช.ภ.2
 • พล.ต.ต.กิตติพงษ์ เงามุข ผบก.สส.ภ.2 คาดเป็น รอง ผบช.ภ.2
 • พล.ต.ต.เชิดชาย เสขะนันท์ ผบก.ภ.จ.ระยอง คาดเป็น ผบก.ภ.จ.ฉะเชิงเทรา
 • พล.ต.ต.วีระชัย วิสุทธิอุทัยกุล ผบก.ประจำภ.2 คาดเป็น ผบก.ภ.จ.ปราจีนบุรี
 • พล.ต.ต.สมบัติ บัวเรือง ผบก.ภ.จ.ฉะเชิงเทรา คาดเป็น ผบก.อก.ภ.2
 • พล.ต.ต.เอิบ คงกล่ำ ผบก.ภ.จ.ชุมพร คาดมา ผบก.ประจำ ภ.2
 • พ.ต.อ.สาธิต เจริญพิภพ รอง ผบก.อก.ภ.2 คาดเป็น ผบก.ศฝร.ภ.2
 • พ.ต.อ.สมนึก บุรมี รอง ผบก.ภ.จ.ระยอง คาดเป็น ผบก.ภ.จ.ระยอง
 • พ.ต.อ.เชษฐา โกมลวรรธนะ รอง ผบก.ภ.จ.ระยอง คาดเป็น ผบก.สส.ภ.2
 • พ.ต.อ.ชุมพล ฉันทะจำรัสศิลป์ รอง ผบก.ภ.จ.สมุทรสาคร คาดเป็น ผบก.ภ.จ.จันทบุรี
 • พ.ต.อ.สมศักดิ์ โอภาสเจริญกิจ รอง ผบก.จร.คาดเป็น ผบก.ภ.จ.นครนายก
 • พ.ต.อ.ถิร์สทัต บูรณะรัช รอง ผบก.น.8 คาดเป็น ผบก.ภ.จ.ตราด
 • พ.ต.อ.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รองผบก.น.4 คาดมาเป็น ผบก.ภ.จ.สระแก้ว

บช.ภ.3

 • พล.ต.ต.เพิ่มศักดิ์ ภราดรศักดิ์ ผบก.ภ.จ.ขอนแก่น คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา
 • พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ ผบก.ภ.จ.ชัยภูมิ คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.สุรินทร์
 • พล.ต.ต.สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผบก.ภ.จ.มุกดาหาร คาดโยกมา ผบก.สส.ภ.3
 • พ.ต.อ.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา คาดขึ้น ผบก.ศฝร.ภ.3

บช.ภ.4

 • พล.ต.ต.ชอบ คิสาลัง ผบก.ภ.จ.หนองบัวลำภู คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.ขอนแก่น

บช.ภ.5

 • พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.5
 • พล.ต.ต.จำลอง น้อมเศียร ผบก.อก.ภ.5 คาดเป็น รอง ผบช.ภ.5
 • พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ จิตรพันธุ์ ผบก.ประจำ ภ.5 คาดเป็น ผบก.อก.ภ.5 
 • พล.ต.ต.พงษสักก์ เชื้อสมบูรณ์ ผบก.อก.สทส.คาดเป็น ผบก.ประจำ ภ.5 
 • พล.ต.ต.กริช กิติลือ ผบก.ภ.จ.ลำพูน ขยับเป็น ผบก.ภ.จ.เชียงใหม่
 • พ.ต.อ.สมสง่า ชรินทร์ รอง ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน คาดเป็น ผบก.ภ.จ.แม่ฮ่องสอน
 • พ.ต.อ.จรัณฐค์ วรพัฒนานันน์ รอง ผบก.ภ.จ.ชลบุรี คาดเป็น ผบก.ภ.จ.ลำพูน
 • พ.ต.อ.ภานุ บุรณศิริ รอง ผบก.สส.ภ.3 คาดเป็น ผบก.ภ.จ.พะเยา
 • พ.ต.อ.อุดม พรหมสุรินทร์ รอง ผบก.ภ.จ.ลำปาง คาดเป็น ผบก.ภ.จ.แพร่
 • พ.ต.อ.นิธิพัฒน์ พัฒนถาบุตร รอง ผบก.ภ.จ.พะเยา คาดเป็น ผบก.ศฝร.ภ.5

บช.ภ.6

 • พล.ต.ต.โชติ วีรเดชกำแหง ผบก.ประจำ ภ.7 คาดมาขึ้น รอง ผบช.ภ.6
 • พล.ต.ต.ชฎิล พรหมไพบูลย์ ผบก.ประจำ ภ.6 คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก
 • พ.ต.อ.เฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ รอง ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.อุตรดิตถ์
 • พ.ต.อ.จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ รอง ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก คาดขึ้น ผบก.อก.ภ.6
 • พ.ต.อ.จรวย ผลประเสริฐ รอง ผบก.จ.พิจิตร คาดขึ้น ผบก.ประจำ ภ. 6

บช.ภ.7

 • พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รอง ผบช.ภ.6 คาดโยกมา รอง ผบช.ภ.7
 • พล.ต.ต.ธเนตร์ พิณเมืองงาม รอง ผบช.สกพ. ขยับเป็น รอง ผบช.ภ.7
 • พล.ต.ต.ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผบก.สส.ภ.1 คาดมาขึ้น รอง ผบช.ภ.7
 • พล.ต.ต.วิศิษฐ์ ศุกรเสพย์ ผบก.คด. คาดมาเป็น ผบก.ภ.จ.สมุทรสงคราม
 • พล.ต.ต.วีระพล สกุลมีฤทธิ์ ผบก.ภ.จ.สมุทรสงคราม คาดเป็น ผบก.อก.ภ.7
 • พ.ต.อ.ศิรเมศร์ พันธ์มณี รอง ผบก.ภ.จ.ราชบุรี คาดเป็น ผบก.ประจำ ภ.7
 • พ.ต.อ.ปิยะ สุขประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จ.เพชรบุรี คาดเป็น ผบก.ฝศร.ภ.7
 • พ.ต.อ.กฤษณะ ทรัพย์เดช รอง ผบก.สส.ภ.7 คาดเป็น ผบก.ภ.จ.ราชบุรี
 • พ.ต.อ.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รอง ผบก.น.4 คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.สมุทรสาคร

บช.ภ.8

 • พล.ต.ต.รณพงษ์ ทรายแก้ว ผบก.ภ.จ.นครศรีฯ คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.8
 • พล.ต.ต.พชร บุญญสิทธิ์ ผบก.ภ.จ.พิษณุโลก คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.นครศรีฯ
 • พล.ต.ต.ธนา ชูวงศ์ ผบก.สท.จากเดิม ผบก.สระแก้ว คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.ระนอง
 • พล.ต.ต.องอาจ ผิวเรืองนนท์ ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.ภูเก็ต
 • พล.ต.ต.สุทธินาท สุดยอด ผบก.กต.4 โยกมาผบก.ภ.จ.ชุมพร

บช.ภ.9

 • พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี ผบก.ภ.จ.ตรัง คาดขึ้น รอง ผบช.ภ.9
 • พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย ผบก.ภ.จ.ปัตตานี คาดโยกไป ผบก.ภ.จ.สงขลา
 • พล.ต.ต.พีระ บุญเลี้ยง ผบก.ภ.จ.ยะลา คาดโยกมา ผบก.สส.ภ.9
 • พล.ต.ต.สุรศักดิ์ รมยานนท์ ผบก.ประจำภาค9 คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.สตูล
 • พล.ต.ต.จีรวัฒน์ อุดมสุด ผบก.สส.ภ.9 คาดโยกไป ผบก.ภ.จ.ตรัง
 • พ.ต.อ.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบก.อก.ภ.9 คาดขึ้น ผบก.อก.ภ.9บช.ศชต.
 • พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ รองผบช.ภ.9 คาดโยกมา รอง ผบช.ศชต.
 • พล.ต.ต.พัฒนวุฒิ อังคะนาวิน ผบก.ศฝร.ศชต.คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.นราธิวาส
 • พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล ผบก.สส.ศตช.คาดโยกมา ผบก.ภ.จ.ยะลา
 • พ.ต.อ.โพธิ สวยสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จ.ปัตตานี คาดขึ้น ผบก.ภ.จ.ปัตตานี
 • พ.ต.อ.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ รอง ผบก.ภ.จ.ยะลา คาดขึ้น ผบก.สส.ศชต.

บช.ตชด.

 • พล.ต.ต.อรรณพ ปิ่นแจ้ง ผบก.สส.ตชด.คาดขึ้น รอง ผบช.ตชด.
 • พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ ผบก.ภ.จ.นราธิวาส คาดโยกมา ผบก.ตชด.ภ.4

บช.สตม.

 • พล.ต.ต.สุกิจ โคอินทรางกูร รอง ผบช.ก. คาดโยกมา รอง ผบช.สตม.พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบก.สส.สตม.คาดขึ้น รอง ผบช.สตม.พล.ต.ต.วราวุธ ทวีชัยการ ผบก.อก.สตม.คาดโยกมา ผบก.สส.สตม.พ.ต.อ.ชาติชาย เอี่ยมแสง รอง ผบก.สส.สตม. คาดขึ้น ผบก.อก.สตม.พ.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รศ.(สบ 5) รร.นรต.คาดมาขึ้น ผบก.ตม.6

บช.ก.

 • พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ ผบก.ทท.คาดขึ้น รอง ผบช.ก.
 • พล.ต.ต.อนุรักษ์ แตงเกษม ผบก.ภ.จ.อ่างทอง คาดเป็น รอง ผบช.ก.
 • พล.ต.ต.นรศักดิ์ เหมนิธิ ผบก.ปทส. คาดขยับมา ผบก.ปคบ.
 • พล.ต.ต.กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ ผบก.ยธ.คาดขยับมาเป็น ผบก.ปคม.
 • พ.ต.อ.อภิชัย ธิอามาตย์ รอง ผบก.ป.คาดขึ้น ผบก.ทท.
 • พ.ต.อ.ประสพโชค พร้อมมูล รอง ผบก.ป.คาดขึ้น ผบก.ใน บช.ก.
 • พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา รอง ผบก.ปอท. คาดขึ้น ผบก.ปอท.
 • พ.ต.อ.ฉัตรชัย สุรเชษฐ์พงษ์ รอง ผบก.ปทส. คาดขึ้น ผบก.ปทส.
 • พ.ต.อ.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รอง ผบก.ภ.จ.ปราจีนบุรี คาดมาเป็น ผบก.อก.บช.ก.

บช.ปส.

 • พล.ต.ต.ชินภัทร สารสิน ผบก.ปส.3 คาดขึ้น รอง ผบช.ปส.
 • พล.ต.ต.ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ รอง ผบช.ภ.1 คาดโยกมา รอง ผบช.ปส.
 • พล.ต.ต.ทนัย อภิชาตเสนี ผบก.สกัดกั้นและลำเลียงยาเสพติด บช.ปส.คาดโยกมา ผบก.ปส.3 
 • พ.ต.อ.ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบก.ปส.3 คาดขึ้น ผบก.สกัดกั้นและลำเลียงยาเสพติด

หน่วยขึ้นตรง สตช.

 • พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผบก.ภ.จ.นครนายก คาดขึ้น รอง ผบช.ในตร.
 • พล.ต.ต.ธน ยุติธรรมดำรง ผบก.ศฝร.ภ.2 คาดขึ้น รอง ผบช.ในตร.
 • พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ ผบก.ปคม.คาดมาขึ้น รอง ผบช.ในตร.
 • พล.ต.ต.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบก.สส.ภ.3 คาดมาขึ้น รอง ผบช.ในตร.
 • พ.ต.อ.อนุชา รมยนันท์ รอง ผบก.สง.ยุทธศาสตร์ คาดขึ้น ผบก.สท.
 • พ.ต.อ.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย รอง ผบก.สส.สตม.คาดขึ้น ผบก.ในตร.
 • พ.ต.อ.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รอง ผบก.สก.คาดขึ้น ผบก.สก. 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad