ยศและตำแหน่งตำรวจ ในภาษาอังกฤษ - ตำรวจไทย

Breaking

ตำรวจไทย

ข่าวตำรวจ โดยตำรวจ เพื่อความเข้าใจกันมากขึ้น

Post Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ยศและตำแหน่งตำรวจ ในภาษาอังกฤษ

หลังจากที่ได้แนะนำแอปพลิเคชั่นสอนภาษาอังกฤษไป วันนี้เลยนำเอาการเรียกยศ และตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นภาษาอังกฤษ มาให้ทราบกันครับ เผื่อจะได้เอาไว้ติดต่อราชการกับชาวต่างชาติ หรือ ทำป้ายชื่อติดหน้าห้อง ก็จะได้ถูกต้องเหมือนกัน
มาเริ่มกันที่การเรียกยศตำรวจในภาษาอังกฤษกันก่อนครับ

ภาษาไทย
ตัวย่อ
ภาษาอังกฤษ
ตัวย่อ
พลตำรวจเอก
พล.ต.อ.
Police General
Pol.Gen.
พลตำรวจโท
พล.ต.ท.
Police Lieutenant  General
Pol.Lt.Gen.
พลตำรวจตรี
พล.ต.ต.
Police Major General
Pol.Maj.Gen.
พลตำรวจจัตวา
พล.ต.จ.
Police Brigadier General
Pol.Bri.Gen.
พันตำรวจเอก
พ.ต.อ.
Police Colonel
Pol.Col.
พันตำรวจโท
พ.ต.ท.
Police Lieutenant Colonel
Pol.Lt.Col.
พันตำรวจตรี
พ.ต.ต.
Police Major
Pol.Maj.
ร้อยตำรวจเอก
ร.ต.อ.
Police Captain
Pol.Capt.
ร้อยตำรวจโท
ร.ต.ท.
Police Lieutenant
Pol.Lt.
ร้อยตำรวจตรี
ร.ต.ต.
Police Sub-Lieutenant
Pol.Sub.Lt.
นายดาบตำรวจ
ด.ต.
Police Senior Sergeant Major
Pol.Sen.Sgt.Maj.
จ่าสิบตำรวจ
จ.ส.ต.
Police Sergeant Major
Pol.Sgt.Maj.
สิบตำรวจเอก
ส.ต.อ.
Police Sergeant
Pol.Sgt.
สิบตำรวจโท
ส.ต.ท.
Police Corporal
Pol.Cpl.
สิบตำรวจตรี
ส.ต.ต.
Police Lance Corporal
Pol.L/C.
พลตำรวจ
พลฯ
Police Constable
Pol.Const.

ต่อไปคือการเรียกตำแหน่งต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

ตำแหน่ง
ตัวย่อ
ภาษาอังกฤษ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผบ.ตร.
COMMISSIONER - GENERAL
รอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รอง ผบ.ตร.
DEPUTY COMMISSIONER - GENERAL
ผู้ช่วย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ผู้ช่วย ผบ.ตร.
ASSISTANT COMMISSION - GENERAL
ผู้บัญชาการ
ผบช.
COMMISSIONER
(ฝ่ายบริการ)
(บร.)
(ADMINISTRATION)
(ฝ่ายป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)
(ปป.)
(CRIME SUPPRESSION)
(ฝ่ายกิจการพิเศษ)   
(กศ.)
(SPECIAL TASKS)
(ฝ่ายกฎหมายและสอบสวน)
(กมส.)
( LEGAL AND LITIGATION)
(ฝ่ายป้องกันปราบปรามยาเสพติด)
(ปส.)
(NACOTICS SUPPRESSION)
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9
ผบช.ภ.1-9
COMMISSIONER OF PROVINCIAL POLICE REGION 1-9
รองผู้บัญชาการ
รอง ผบช.
DEPUTY COMMISSIONER
ผู้บังคับการ
ผบก.
COMMANDER
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
ผบก.ภ.จว.
COMMANDER OF ...........PROVINCIAL POLICE
ผู้บังคับการอำนวยการ
ผบก.อก.
COMMANDER OF GENERAL STAFF DIVISION
รองผู้บังคับการ
รอง ผบก.
DEPUTY COMMANDER
ผู้กำกับการ
ผกก.
SUPERINTENDENT
ผู้กำกับการสถานีตำรวจ
ผกก.สภ. หรือ ผกก.สน.
SUPERINTENDENT ..........   POLICE STATION
รองผู้กำกับการ
รอง ผกก.
DEPUTY SUPERINTENDENT
สารวัตร
สว.
INSPECTOR
สารวัตรป้องกันปราบปราม
สวป.
INSPECTOR (SUPPRESSION)
สารวัตรสืบสวน
สว.สส.
INSPECTOR (INVESTIGATION)
สารวัตรสอบสวน
สวส.
INSPECTOR (INQUIRY)
สารวัตรจราจร
สว.จร.
INSPECTOR (TRAFFIC)
สารวัตรธุรการ
สว.ธร.
INSPECTOR (ADMINISTRATION)
รองสารวัตร
รอง สว.
SUB - INSPECTOR
ผู้บังคับหมู่
ผบ.หมู่
SQUAD LEADER

2 ความคิดเห็น:

Post Top Ad