หิ้วรายวัน !! ผกก.ท่าอุเทน โดนหลายข้อหา - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หิ้วรายวัน !! ผกก.ท่าอุเทน โดนหลายข้อหา

พล.ต.ต.ปิยะ  อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. มีคำสั่งให้ พ.ต.อ.วรพงษ์  นันทลักษณ์ ผกก.ท่าอุเทน ภ.จว.นครพนม ไปช่วยราชการศปก.ตร.ไม่มีกำหนดโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิม สาเหตุจากการที่ ผบ.ตร. ลงพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 4 ตรวจราชการในสถานีตำรวจต่าง ๆ   
     สำหรับ สภ.ท่าอุเทน พบความบกพร่องเช่น 1.แท่นรับการเคารพไม่มีไมค์ 2.ศปก.ไม่เรียบร้อย 3.แฟลตสกปรกไม่ทาสี 4.บ้านพักเรือนแถวไม้เก่าไม่ทาสี 5.ผบ.ตร.สอบถามนโยบาย11ข้อตอบไม่ได้ 6.รายงานสถานภาพอาชญากรรมไม่ได้ มีหมายจับไม่กี่หมาย สำนวนมีกี่คดีไม่เรียบร้อย อีกด้วย 
     ถือว่าโดนชุดใหญ่จริง ๆ ยุคนี้ ผู้นำหน่วยต้องตื่นตัว แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเอง บุคลากร และที่ทำการอยู่ตลอด  แต่ก็ขอตั้งข้อสังเกตุไว้สักหน่อยนะครับ ในข้อหาเรื่องการไม่ทาสีนั้น เป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณหลายหมื่นบาท อาจจะผ่อนผันให้สักหน่อยเพราะทาง ตร. เองก็ไม่มีงบให้  เป็นเรื่องที่ทางสถานีต้องดิ้นรนเอง เหมือนเรื่องทำห้อง ศปก. , ทาสี+ปรับปรุงที่ทำการ  ส่วนเรื่องนโยบาย ผบ.ตร. 11 ข้อ(ของเก่าปี 56) นั้นมีดังนี้ครับ

     1. ปกป้อง เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น 
     3. แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อยุติเหตุร้ายรายวันและความรุนแรงด้วยมาตรการเชิงรุก
     4. ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรม และควบคุมอบายมุขในพื้นที่ 
     5. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน 
     6. การปฏิบัติงานของตำรวจให้ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
     7. พัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
     8. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โครงสร้างเพื่อให้รองรับมาตรฐานในกรอบของอาเซียน
     9. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ทุกระดับเพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บังคับบัญชาในการขับเคลื่อน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ 
     10. เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
     11. จัดระบบและสวัสดิการให้แก่ตำรวจ ครอบครัว และข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการแล้ว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่วนนโยบายใหม่ ปี 57 มี 16 ข้อ ดังนี้ครับ

ผบ.ตร. ระบุว่า ปีนี้มีนโยบายเน้นหนัก 16 ข้อ คือ 
     1. ต้องปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
     2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมประชาชน 
     3. ควบคุมและลดความรุนแรงของอาชญากรรม 
     4. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น 
     5. มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 
     6. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
     7. สถานีตำรวจ ต้องมีวินัย บริการดี มีข้อมูลที่บูรณาการกันในแต่ละฝ่าย 
     8. พัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ให้ครบถ้วน 
     9. การแก้ปัญหาการชุมนุมเรียกร้องและเหตุวิกฤติ 
     10. การแก้ไขปัญหาภาคใต้ 
     11. สร้างความพร้อมด้านบุคลากร 
     12. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
     13. การบังคับใช้กฎหมายและพัฒนาระบบจราจร ต้องรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย 
     14. พัฒนาตำรวจตามสายงาน 
     15. พัฒนา ศปก.ทุกระดับ เป็นเครื่องมือการทำงาน 
     16. จัดระบบสวัสดิการให้ดีขึ้น ทำให้ลูกน้องมีความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บ้านพัก เบิกเงินเร็ว ทำให้ตำรวจภาคภูมิ ผูกพันอาชีพนี้
     “ผมได้ข่าวตำรวจเด็กๆ ในโรงพักไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รับประโยชน์ แบบนี้เอาไว้ไม่ได้แน่นอน ต้องไปจัดการ ผมประเมินหากปล่อยปละละเลย สถานบริการ ยาเสพติด สถานบริการ ตู้ม้า เกิดคดีซ้ำ มีการรีดไถประชาชน แบบนี้ไม่ได้ ผมประเมิน ผมอีกปีเดียวไม่เกรงใจใคร สั่งแล้วไม่หือไม่อือ ติ๊ดชึ่งลอยตัวไม่ได้ แม้แต่รองผบ.ตร. ถึงผู้ช่วย ผบ.ตร.ผมก็ประกาศแล้ว 
     ผมอีกปีเดียว ใครเส้นใหญ่แค่ไหน มาจากใคร ท่านจะมาจากไหน แล้วมาเลอะไม่เชื่อผม ลองดู ต้องพลีชีพแล้ว ผมเหลือปีเดียว มาใหญ่กว่า ผมก็ไม่กลัว ผมสั่งไม่ทำถือว่าไม่ให้เกียรติ หากท่านเละเทะ หากชัดเจนผมฟันแน่ เหลือปีเดียวผมเดินชก ปีที่แล้วดูรูปมวย ปีนี้ผมจะไม่ยอมให้ตำรวจถูกประณามว่ากินสิ่งโสมม โดยเฉพาะยาเสพติด บางคนไม่ทันทำงานขอมีตู้ม้าแล้ว ยาเสพติดมีหลายพื้นที่ โสมมมาก ให้ลูกน้องไปทำแบบนี้ ผมคุมนครบาลมาก่อน ดูงานด้านอบายมุข รู้อะไรควร อย่าเอาสิ่งโสมมที่ทำลายประชาชนทำลายสังคมมากิน ทำลายสังคม ทำลายภาพพจน์ ผมไม่ยอม ผมเอาระเบิดมากอดแล้ว พลีชีพแล้ว ถ้าไม่ทำเป็นเรื่อง ไม่ต้องคิดมาก ผมชัดเจน”  ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าว

     ก็พิมพ์ใส่ A4 ติดตัวไว้เลยก็ดีครับ สำหรับหัวหน้าหน่วย  และนำไปบอกต่อยังผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามด้วยครับ  สำหรับท่านที่ต้องการศึกษา นโยบายการบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2557 สามารถคลิ๊กไปดูกันได้ครับ

ปล. โรงพักไหนอยากให้ ผบ.ตร. ไปตรวจเยี่ยมยกมือ !!(ฮา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad