นายกฯ มอบนโยบายการบริหาร สตช. - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556

นายกฯ มอบนโยบายการบริหาร สตช.

วันนี้ (3 ตุลาคม 2556) นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรเป็นประธานเปิด สัมมนาการมอบนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีตลอดมา 

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจประกอบด้วย
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการอำนวยความยุติธรรม โดยคำนึงถึง “หลักนิติธรรม” อย่าง “ทั่วถึง” เสมอภาค

2. การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรมีการทำงานอย่างบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ให้มากขึ้น และทำงานด้านมวลชนอย่างใกล้ชิด

3. ขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด การพนัน กลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟีย ปัญหาหนี้นอกระบบ การค้ามนุษย์ การละเมิดสิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมถึงปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

4. การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมและต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

5. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

6. การรักษาความสงบเรียบร้อย การชุมนุมประท้วงของกลุ่มผู้ชุมนุม โดยรัฐบาลยึดหลักแนวคิดประชาธิปไตย เปิดกว้างให้ประชาชนสามารถดำเนินการชุมนุมเพื่อแสดงความคิดเห็นในกรณีต่างๆ ได้ภายใต้กรอบกฎหมาย และ

7. การดูแลสวัสดิการและขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ที่มา แฟนเพจ นรม.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad