การใช้เข็มขัดด้ายถักสีดำประกอบเครื่องแบบ - ตำรวจไทย

Breaking

ตำรวจไทย

ข่าวตำรวจ โดยตำรวจ เพื่อความเข้าใจกันมากขึ้น

Post Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การใช้เข็มขัดด้ายถักสีดำประกอบเครื่องแบบ

คำสั่ง สตช. ที่ 661/2557 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557  เรื่อง การใช้เข็มขัดด้ายถักสีดำประกอบหมวกชนิดต่าง ๆ เป็นส่วนของเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากี 
     ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 5650/2555 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555 กำหนดให้ข้าราชการตำรวจใช้หมวกทรงอ่อนสักหลาดสีดำ(หมวกเบเร่ต์) และเข็มขัดด้ายถักสีดำ เป็นส่วนของเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพักสีกากี นั้น
     เพื่อให้การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการตำรวจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  รวมทั้งมีความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 และมาตรา 127  แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547  ประกอบข้อ 93 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17(พ.ศ.2525) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 25(พ.ศ.2545) และข้อ 94 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 17(พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พ.ศ.2477(ฉบับที่ 2) จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 560/2555 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2555   โดยกำหนดให้ข้าราชการตำรวจใช้เข็มขัดด้ายถักสีดำประกอบหมวกทรงหม้อตาลสีกากี  หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีหรือสีดำ  หรือหมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากี หรือหมวกหนีบสีกากี หรือหมวกทรงอ่อนสักหลาดสีดำ  เป็นส่วนของเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากีได้ เว้นแต่ในโอกาสที่กำหนดให้ใช้เข็มขัดหนังสีดำตามประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 22 การแต่งเครื่องแบบ บทที่ 12 การใช้เข็มขัด
     สรุปว่ายกเลิกคำสั่งของ ผบ.อดุลย์ฯ และให้ใช้คำสั่งนี้แทน  โดยจับใจความได้ว่า เข็มขัดด้ายถักสีดำสามารถใช้ประกอบเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับสีกากีได้ ไม่ว่าจะสวมหมวกแบบใด จะเป็นหมวกหม้อตาล , หมวกเบเร่ต์ , หมวกหนีบ , หมวกแก๊ป เว้นแต่ในโอกาสที่กำหนดให้ใช้เข็มขัดหนังสีดำ และกำหนดเรื่องหมวกด้วย เช่น งานพิธีต่าง ๆ
     ที่เพิ่มเข้ามาในคำสั่งนี้ ที่น่าสนใจคือ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีหรือสีดำ ที่สามารถใช้ประกอบเครื่องแบบได้ เพราะที่ผ่านมา เจ้านายไม่ค่อยจะอนุญาติให้ใส่ ทั้ง ๆ ที่หมวกแก๊ปมีประโยชน์กับตำรวจผู้ปฏิบัติหลายประการ อาทิ คล่องตัวกว่า ระบายอากาศได้ดีกว่า ซักทำความสะอาดง่าย ราคาถูก บังแดดได้โดยไม่บดบังทัศนวิสัยด้านหน้า พกพาสะดวก ..... เยอะมะ
     แต่ในปัจจุบัน การใช้หมวกแก๊ป ค่อนข้างหลากหลาย ไม่เป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน  บ้างก็ผู้บังคับบัญชาทำแจก บ้างก็ซื้อกับร้านค้า  ที่ถูกคือ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีกากีหรือสีน้ำเงินดำหรือสีกากีแกมเขียว มีอาร์มรองรับทำด้วยผ้าสีเลือดหมูรองรับตราหน้าหมวกขนาดเล็ก ทำด้วยโลหะสีเงิน หรือปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว ที่ขอบโค้งกระบังด้านบนให้ข้าราชการตำรวจยศพันตารวจเอก ปักรูปช่อชัยพฤกษ์ 1 แถว ข้าราชการตารวจ ยศตั้งแต่พลตารวจตรีขึ้นไป ปักรูปช่อชัยพฤกษ์ 2 แถว ทั้งนี้หากตราหน้าหมวกทาด้วยโลหะสีเงิน ให้ปักช่อชัยพฤกษ์ด้วยดิ้นเงิน หรือวัตถุเทียมดิ้นเงิน และถ้าตราหน้าหมวกปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีขาวให้ปักช่อชัยพฤกษ์ ด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีขาวอย่างเดียวกัน  ดังนั้น จะให้ดีทาง ตร. ควรกำหนดรูปแบบ หรือจะให้ดีก็ทำขายในนามสมาคมตำรวจเลย เอาราคาซัก 100-150 บาท พอนะครับ(ดีกว่าขายดอกประดูแดง)
     ถือว่าคำสั่งนี้ดีต่อผู้ปฏิบัติ เพราะสายตรวจรถยนต์ เดินเท้า เฝ้าจุด สามารถเลือกใช้หมวกเบเร่ต์ หรือหมวกแก๊ปได้  ส่วนหมวกหม้อตาลก็เอาไว้ใช้ในงานพิธีการนั้นถูกต้องแล้วครับ เจ้านาย

2 ความคิดเห็น:

  1. ถ้าคุณออกจากห้องควบคุนที่โรงพัก ไปขึ้นศาลเสียค่าปรับไม่ว่ากรณีใด เมื่อไปถึงห้องควบคุมใต้ถุนศาล มีเจ้าหน้าที่ ที่ควบคุมตัวไปศาล บอกว่า น้องๆต้องจ่ายค่าเปิดแอร์มา สัก 300 ซิ ระหว่างรอผู้พิพากษา ผมจ่ายไปแล้ว ใครโดนแบบผมบ้าง ขอความรู้หน่อย ผมจ่ายเงินให้ จสต.ที่ควบคุผมไปศาลทีาพีทยา เมื่อเดือน ก.พ 2560 ที่ผ่านมา ณ สภ.หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

    ตอบลบ
    คำตอบ
    1. น่าสนใจครับ ไม่เคยทราบมาก่อน ลองร้องเรียนไปที่หัวหน้าศาลฯ ดูสิครับ ดีกว่าปล่อยไว้เฉย ๆ

      ลบ

Post Top Ad