ตร.เกณฑ์ มีแน่ เริ่มใช้ปี 59 !! - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตร.เกณฑ์ มีแน่ เริ่มใช้ปี 59 !!

เป็นประเด็นกันมาหลายเดือนแล้วสำหรับ "ตำรวจเกณฑ์" ที่จะทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มีกำลังพลสำหรับการใช้งานมากยิ่งขึ้น  โดยใช้หลักเกณฑ์แบบเดียวกันทหารเกณฑ์ และให้เกณฑ์พร้อมกับการเกณฑ์ทหารประจำปี  โดยมีรายละเอียดของข่าว ดังนี้

     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตำรวจกองประจำการ) โดยมีสาระสำคัญคือ การจัดให้มีตำรวจกองประจำการขึ้น ในลักษณะเดียวกับทหารกองประจำการ เมื่อมีการเกณฑ์ทหารกองประจำการ นอกจากจะแบ่งกองกำลังไปยังเหล่าทัพต่างๆ แล้ว ยังต้องแบ่งสัดส่วนมายังหน่วยงานตำรวจด้วย วิธีการปฏิบัติของตำรวจกองประจำการ จะเหมือนกับทหารกองประจำการ คือประจำการ 2 ปี โดยไม่มียศ เป็นพลตำรวจ หลังจากปลดประจำการแล้วก็จะมีสถานะเหมือนทหารกองหนุน 

     ทั้งนี้ พ.ร.บ.ดังกล่าวได้กำหนดให้ตำรวจกองประจำการ มีหน้าที่สนับสนุนภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่ง การปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งให้ตำรวจกองประจำการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอำนาจหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

     “การกำหนดอัตราเงินเดือนและการให้ได้รับเงินเดือนของตำรวจกองประจำการนั้นให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหารมาใช้บังคับโดยอนุโลม ตลอดจนเงินเพิ่มอื่น หรือเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกับที่ทหารกองประจำการมีสิทธิได้รับตามที่กำหนดโดยคณะรัฐมนตรี ส่วนการกำหนดวินัย การรักษาวินัย โทษทางวินัย และการดำเนินการทางวินัยของตำรวจกองประจำการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎ ก.ตร.” พล.ต.สรรเสริญ กล่าว
     การเกณฑ์ทหารปี 2559 ช่วงเมษายน นี้  น่าสนใจทีเดียว จะมีผู้มาสมัครเป็นตำรวจเกณฑ์กันบ้างหรือไม่  มากน้อยอย่างไร  และการใช้งานจริงจะมีปัญหาใดหรือไม่ หรือมีประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่  แต่ที่แน่ ๆ หน่วยตำรวจจะมีแรงงานฟรี ๆ สำหรับตัดหญ้า ทาสี ล้างรถ ฯลฯ เหมือนอย่างที่ทหารเขามีมานาน  เผลอ ๆ อาจมีคนรับใช้ที่บ้านนายพลคอยขัดรองเท้า ล้างจาน ถูบ้าน ล้างส้วม เหมือนในละคร ผู้กองยอดรัก ก็เป็นได้นะครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วย "ตำรวจเกณฑ์" ดีไม่ดีอย่างไร ?  

1 ความคิดเห็น:

  1. ล่าสุด เห็นว่ามีการตีกลับไปทบทวน พ.ร.บ.ตำรวจเกณฑ์ ใหม่ นะครับ

    ตอบลบ

Post Top Ad