ตอบทุกข้อสงสัย ปืนสวัสดิการบิ๊กอ๊อด - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

ตอบทุกข้อสงสัย ปืนสวัสดิการบิ๊กอ๊อด

หลังจากที่ ผบ.ตร. ลงนาม กับตัวแทน บ.ซิกซาวเออร์  และมีเอกสารเกี่ยวกับสัญญาการสั่งซื้ออาวุธปืนในโครงการออกมาให้เห็น  ทำให้เกิดคำถามและข้อสงสัยตามมามากมาย  ตั้งกันมาเป็นประเด็น ๆ จนเกิดความไม่เชื่อมั่นต่อโครงการดังกล่าว  จึงขอแสดงทัศนะประกอบตามความเข้าใจเป็นข้อ ๆ ดังนี้นะครับ

     สตช.แหกตาข้าราชตำรวจไทย จากโครงการซื้ออาวุธปืน 9 มม. ยี่ห้อชิก ชาวเออร์  ได้โปรดพิจารณาดูดีๆ(เริ่มต้นก็ใส่ร้ายกันก่อนเลย)

1.ไม่ใช่สวัสดิการ เพราะ สตช.ไม่ได้ช่วยสักบาท พวกเราต้องหาเงินก้อนจ่ายเต็มจำนวน ให้เขาก่อน ทั้งที่ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะได้รับอาวุธปืนหรือไม่ 

ตอบ ตั้งแต่รับราชการมายังไม่เคยเห็นโครงการสวัสดิการอาวุธปืนก่อนหน้านี้ ที่ ตร. ออกเงินให้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน / อาวุธปืนที่ได้รับอนุมัติจากนายกฯและมหาดไทย เป็นไปตามรายชื่อเฉพาะเรื่องเฉพาะราย ให้ผู้สั่งจองมีสิทธิ์สั่งอาวุธปืนโดยตรงจากรงงานผู้ผลิต โดย ตร.เป็นผู้สั่งนำเข้าแทนร้านค้า และอาวุธปืนทุกกระบอกเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าราชการตำรวจที่เข้าร่วมโครงการฯ จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของข้าราชการตำรวจเองว่าจะตัดสินใจซื้อหรือไม่ 


2.สตช.ทำตัวเหนือปัญหา ลอยตัว เพราะเป็นความสมัครใจของคนซื้อเอง กับ บริษัทฯ สตช.ไม่เกี่ยว ไม่ได้เป็นคู่สัญญา 

ตอบ ตามกล่าวข้างต้น ตร.รับผิดชอบในการเสนอขออนุมัติเป็นผู้นำเข้าอาวุธปืนทั้งหมดเองโดยเป็นการสั่งตรงจากโรงงานแทนข้าราชการตำรวจผู้มีรายชื่อทั้งแสนห้าหมื่นราย โดยไม่ผ่านร้านค้า  และเมื่อไ้ด้รับอนุญาตแล้วได้มีการทำ. MOU ระหว่าง ตร.กับSIG เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ซื้อในเรื่องราคา รุ่น อุปกรณ์ ฯลฯ ไว้แล้ว แม้ว่าตร.มิได้เป็นผู้ซื้อเองก็ตาม / สตช.ลอยตัว ยังไง ? โครงการก่อน ๆ ตร. เคยเป็นคู่สัญญามั๊ย  การซื้อของที่เป็นปัจเจก ทรัพย์สินส่วนตัวของคุณเอง  จะให้หน่วยงานมาเป็นคู่สัญญา ผมว่ามันแปลกนะ


3.หากบริษัท ชิกฯ ไม่ส่งมอบอาวุธปืนให้ผู้ซื้อ หรือส่งให้ไม่ตรงตามสเป็กค์ ที่สั่งจอง หรือ บริษัท ชิกฯ ไม่คืนเงินมัดจำให้ผู้สั่งจอง จะทำไงละครับ เพราะเขาบอกว่าไม่ให้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อกัน 

ตอบ ตร.ทำ mou. ไว้กับบริษัท ซิกค์ โดยตรง โดย กมค.เป็นหน่วยตรวจร่าง มีรายละเอียดราคา/ชนิด และความรับผิดชอบต่างๆ. ครบถ้วน มีผลผูกพันตามกฎหมาย และการซื้อขายทำเป็นสัญญาระหว่างผู้ซื้อกับผู้แทน บ.ซิกค์ มีรายละเอียดครบถ้วน ซึ่งสามารถฟ้องร้องได้กรณีที่ผิดสัญญา เว้นแต่กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยเท่านั้นที่ไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค้าเสียหายอื่นนอกเหนือจากราคาปืนที่โดนไปแล้วได้ เช่น ดอกเบี้ย ค่าเสียโอกาส ค่าทำขวัญ ฯลฯ / คือ ผบ.ตร. ทำขนาดนี้ มีพิธีลงนามเป็นหลักฐานใหญ่โต  ถ้าเขียนสัญญาให้พี่น้องตำรวจเสียเปรียบ  มันทุเรศเกินไปนะ / บ.ซิกฯ นี่เขาทำการค้าระดับโลก  เขาไม่เอาชื่อเสียงมาเสี่ยงกับปืนแค่แสนกว่ากระบอกหรอกครับ  เขาขายทั่วโลกมากมายกว่านี้  แบรนด์เขามีมูลค่าเกิดกว่าจะทำของห่วย ๆ ชุ่ย ๆ


4.หากรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่อนุมัติ ส่งออกอาวุธปืน พวกเราจะทำไง เพราะไม่มีเวลากำหนดที่แน่นอน

ตอบ หากรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่อนุมัติ ส่งออกอาวุธปืน ทางโรงงานต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ซื้ออยู่แล้วแต่เนื่องจากถือเป็นเหตุสุดวิสัย จึงไม่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอื่น เช่นดอกเบี้ย ฯลฯ ต่อกัน เช่นเดียวกับหากเกิดเหตุสุดวิสัยต่อผู้ซื้อทางโรงงานผู้ผลิตก็ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเช่นกัน (ไม่ให้ฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายอื่นต่อกัน ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยเท่านั้น) / ซึ่งมีแนวโน้มที่ผ่านมา อเมริกา และยุโรป จะไม่ซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์กับประเทศที่ปกครองโดยเผด็จการ  หลังปี 49 ก็โดนมาแล้ว  จะเห็นได้ว่าราคาปืนสวัสดิการแพงขึ้นหลายพันบาท  เนื่องจากต้องสั่งซื้อโดยอ้อมจากประเทศอื่นอีกต่อหนึ่ง

5.การคืนเงินมัดจำ ไม่ใช่ สตช. หรือศูนย์ประสานงานที่ประเทศไทย แต่เป็นสิทธิ์ของ บริษัท ชิกชาวเออร์  ที่อเมริกา ถ้าเขาไม่คืนให้ละครับ จะทำไง เพราะ ตามโครงการฯ ของ สตช.บอกว่าไม่ให้ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายต่อกัน 

ตอบ การซื้อขายทำเป็นสัญญา และคู่สัญญาคือบริษัท ฟิกซ์เทค ที่ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท ซิก ซาวเออร์ จึงมีผลทางกฎหมายสามารถฟ้องร้องเรียกเงินคืนได้ ยกเว้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยเท่านั้นที่ไม่สามารถฟ้องร่องเรียกค่าเสียหายอื่นนอกเหนือจากเงินค่าราคาอาวุธปืนที่โอนไปแล้วได้ / 


6.ถ้าหากเกิดปัญหาบริษัท ฟิกซ์เทค ไม่ส่งเงินสั่งจอง หรือส่งไม่ครบ ด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ ผู้สั่งจองก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องได้เพราะ ฟิกค์เทค เป็นเพียงบริษัทขายปืนทั่วๆไป ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับบริษัท

ตอบ บริษัทฯ ฟิกซ์เทค เป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท ซิก ซาวเออร์ ให้เป็นผู้ดูแลโครงการนี้แทน บริษัท ซิก ซาวเออร์ ดังนั้นบริษัท ซิก ซาวเออร์ จึงเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการผิดสัญญา และ หากผิดข้อตกลงตาม MOU ตร.ยังสามารถดำเนินการกับ บ.ซิก ซาวเออร์ได้อีกส่วนหนึ่งด้วย / 

     ครับ  ทั้งหมดที่นำมาให้อ่านกันคงจะพอคลายข้อข้องใจ หรือความกังวลลงไปได้บ้าง   ดีแล้วครับ ที่มีการตั้งข้อสังเกตอย่างนี้  เพราะเราจะได้ช่วยกันตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด  แต่ดูจากคำถามนี่เหมือนจะเจืออคติอยู่พอสมควร  เพื่อนตำรวจบางคนถึงกับกล่าวว่าพวกบริษัทปืนที่เสียผลประโยชน์ต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของโครงการฯ  จะได้ยกเลิกการสั่งซื้อและกลับไปซื้อกับพวกมันแทน  ก็ว่ากันไป

     ส่วนตัวผม  ผมยังมีความเชื่อมั่นในตัวผู้บังคับบัญชา  ว่าจะทำโครงการดี ๆ ทำสิ่งดี ๆ ให้ลูกน้องได้พูดถึงหลังจากเกษียณไปแล้ว    ท่านคงไม่เอาชื่อเสียงตัวเอง วงศ์ตระกูลมาทำเรื่องโง่ ๆ ให้เป็นที่สาบแช่งแน่

ปล. คำถาม คำตอบ ที่ส่งกันทางไลน์ ผมเพิ่มเติมความเห็นเข้าไปส่วนหนึ่งครับ

9 ความคิดเห็น:

 1. มีเหตุมีผลครับ แต่ที่ผมมีปืนในครอบครองเวลานี้ หน่วยทำเป็นโครงการผ่านอนุมัติ โดยสหกรณ์ฯของหน่วยเป็นผู้จ่ายเงิน(จึงเข้าใจณที่นี่ว่าสหกรณ์ฯเป็นคู่สัญญากับนายหน้า)เมื่อได้ปืนมาเราก็แค่มาทำสัญญายืมเงินกับสหกรณ์ฯ หักเป็นรายเดือน....ความเสี่ยงน่าจะต่างกันจากกรณีนี้ เพราะหากผิดสัญญาตำรวจผู้สั่งซื้อต้องเป็นผู้เสียหายร้องทุกข์เอง....ผมเข้าใจถูกต้องไหม๊ครับ ถ้าใช่ก็คงยาว

  ตอบลบ
 2. ที่ว่า หากผิดสัญญา ฟ้องร้อง บริษัท ฟิกซ์เทค ได้ น่ะ ทราบรึยังครับว่า บริษัท มีทุนจดทะเบียน เท่าไหร่

  ตอบลบ
 3. ที่ว่า หากผิดสัญญา ฟ้องร้อง บริษัท ฟิกซ์เทค ได้ น่ะ ทราบรึยังครับว่า บริษัท มีทุนจดทะเบียน เท่าไหร่

  ตอบลบ
 4. ทำไมไม่จ่ายครึ่งหนึ่งก่อน ปืนมาแล้วถึงจ่ายอีกที่เหลือ

  ตอบลบ
 5. นั่นสิครับ น่าจะจ่ายแค่ครึ่ง แฟร์กว่า กว่าจะได้ปืนตั้งหลายเดือน

  ตอบลบ
 6. กว่า สหรัฐ จะอนุญาต ก็ต่อเมื่อ มีรัฐบาลเลือกตั้ง นั้นหมายความว่า เร็วสุดที่จะส่งล๊อตแรก คือ ปลายปี 2560 หรือ นานกว่านั้น

  ตอบลบ
 7. ผมว่าปืนมาแล้วจ่ายสดเลยดีกว่าไม่ต้องเป็นกังวล

  ตอบลบ
 8. ฟิกส์เทค ทุนจดทะเบียน 12 ล้านครับ แต่ปืนทั้งโครงการ ราคาน่าจะหลายพันล้านครับ แต่ถ้าจะฟ้องซิกซาวเออร์ ให้ชดใช้ ซิกซาวเออร์อยู่ต่างประเทศ ศาลไทยทำได้แค่ยึดทรัพย์สินของซิกซาวเออร์ในประเทศเท่านั้น ซึ่งคงมีไม่เท่าไร เว้นแต่เราจะเดินทางไปฟ้องศาลที่อเมริกาเลย

  ตอบลบ
 9. ก็รู้ว่าทางสหรัฐจะไม่อนุมัติให้มีการจำหน่ายให้กับประเทศที่ปกครองโดยเผด็จการ ซึ่งตอนทำสัญญาก็น่าจะรู้แล้ว แล้วทำไมยังดื้อที่จะทำกันอีก ไม่เข้าใจ ช่วยตอบที

  ตอบลบ

Post Top Ad