โผแต่งตั้ง 200 นายพลตำรวจ 58 !! - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โผแต่งตั้ง 200 นายพลตำรวจ 58 !!

แง้มออกมาให้ได้ลุ้นกันก่อน สำหรับรายชื่อการแต่งตั้ง โยกย้ายนายพลตำรวจระดับ รอง ผบช. - ผบก. ประจำวาระแต่งตั้งปี 2558   ใครสายไหน  ใครเป็นดาวรุ่ง  ก็ดูกันเองนะครับ  ยังไม่มีการลงนามประกาศอย่างเป็นทางการ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 55
บช.น.


 • พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ รอง ผบช.กมค. เป็น รอง ผบช.น.  
 • พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รอง ผบช.ภ.7 เป็น รอง ผบช.น. 
 • พล.ต.ต.จารุวัฒน์ ไวศยะ รองจตร.(สบ7) เป็น รองผบช.น. 
 • พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รอง ผบช.ภ.1 เป็น รอง ผบช.น. 
 • พล.ต.ต.สมพงษ์ ชิงดวง รองผบช.ปส. เป็น รอง ผบช.น. 
 • พล.ต.ต.ธนพล สนเทศ รองผบช.ปส. เป็น รอง ผบช.น. 
 • พล.ต.ต.ชวัลวิทย์ วีรเดชคำแหง รอง จตร.(สบ7) เป็น รอง ผบช.น. 
 • พล.ต.ต.สมชาย นิตยบวรกุล รอง ผบช.ภ.8 เป็น รอง ผบช.น. 
 • พล.ต.ต.ลือชัย สุดยอด ผบก.อคฝ. เป็น รอง ผบช.น. 
 • พล.ต.ต.ฤชากร จรเจวุฒิ ผบช.น.8 เป็น ผบก.ประจำ บช.น. 
 • พล.ต.ต.พรชัย ไทยแท้ ผบก.อก. รพ.ตร. เป็น ผบก.อก.บช.น. 
 • พล.ต.ต.วิชาญวัชร์ บริรักษ์กุล ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี เป็น ผบก.น.1 
 • พล.ต.ต.เจริญ ศรีศศลักษณ์ ผบก.อก.บช.น. เป็น ผบก.น.2 
 • พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบก.จว.สมุทรสาคร เป็น ผบก.น.9 
 • พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบก.น.3 เป็น ผบก.น.5 
 • พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.9 เป็น ผบก.น.6 
 • พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็นผบก.น.8 
 • พล.ต.ต.ชัยพร พาณิชอัตรา ผบก.ภ.จว.ลพบุรี เป็นผบก.น.3 
 • พล.ต.ต.มงคล ภูมิจิตร ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี  เป็น ผบก.จร. 
 • พ.ต.อ.อุทาสิน ฤทธิ์เรืองเดช รองผบก.น.6 เป็นผบก.น.7  
 • พ.ต.อ.วัชรพงษ์ ดำรงศรี รองผบขก.น.4 เป็น ผบก.อคฝ.

บช.ก.


 • พล.ต.ต.ธนังค์ บุรานนท์  รอง ผบช.สยส.เป็น รอง ผบช.ก. 
 • พล.ต.ต.สมหมาย กองวิสัยสุข   รอง ผบช.ประจำ ตร. เป็น รอง ผบช.ก. 
 • พล.ต.ต.กรเอก เพชรเวช รองจตร(สบ7) เป็น  รอง ผบช.ก.  
 • พล.ต.ต.อภิชาติ ศิริสิทธิ์  ผบก.เพชรบูรณ์  เป็น รองผบช.ก. 
 • พล.ต.ต.สุรพล อยู่นุช  รองผบช.สยส. เป็น รองผบช.ก.
 • พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล ผบก.ประจำ สง.ผบ.ตร.นายตำรวจติดตาม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี และประธานก.ตร. เป็น ผบก.ท่องเที่ยว 
 • พล.ต.ต. นิรันดร  เหลื่อมศรี นว.ผบ.ตร.(สบ6) เป็น ผบก.อก.บช.ก.   
 • พ.ต.อ. สหภูมิ สง่าเมือง    รอง ผบก.                กองตำรวจสื่อสาร (สส.) เป็น ผู้เชี่ยวชาญ การเดินเรือ (สบ6) บก.รน.  
 • พ.ต.อ.กมล เหรียญราชา รอง ผบก.รถไฟ เป็น ผบก .ปปป.  
 • พ.ต.อ.ประเสริฐ พัฒนาดี รอง ผบก.ป. เป็น ผบก.ปคบ.  
 • พ.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง  รอง ผบก.ป. เป็น ผบก.ปทส. 
 • พ.ต.อ. ศุภเศรษฐ์  โชคชัย    รอง ผบก.ทท. เป็น ผบก.ปอท.   
 • พ.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง  รองผบก.ป. เป็น ผบก.ปคม.

บช.ภ. 1


 • พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่สาระ  รอง ผบช.ก.  เป็น รอง ผบช.ภ.1  
 • พล.ต.ต.ศรายุทธ พูลธัญญะ รอง ผบช.ส. เป็น รอง ผบช.ภ. 1  
 • พล.ต.ต. สมชาย พัชรอินโต  รอง ผบช.ส. เป็น รอง ผบช.ภ. 1 
 • พล.ต.ต. ธนา ชูวงศ์  ผบก.ภ.สมุทรปราการ  เป็น รอง ผบช.ภ. 1 
 • พล.ต.ต.วราวุธ  ทวีชัยการ  ผบก.สส.สตม.  เป็น รองผบช.ภ.1 
 • พ.ต.อ.สุทธิ  พวงพิกุล รอง ผบก.สุพรรณบุรี เป็น ผบก.พระนครศรีอยุธยา 
 • พล.ต.ต.ธวัชชัย ยิ่งเจริญสุข  ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี เป็น ผบก.ศฝร.ภ.1  
 • พล.ต.ต.หญิง ขวัญตา เจษฎานนท์   ผบก.ประจำสันติบาล เป็น ผบก.อก.ภ.1 
 • พล.ต.ต. ประภากร ริ้วทอง ผบก.สส.ภ.7 เป็น ผบก.สิงห์บุรี 
 • พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง ผบก.ปคม. เป็นผบก.สระบุรี  
 • พ.ต.อ.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล รอง ผบก.น.3 เป็น ผบก.นนทบุรี  
 • พ.ต.อ.ถาวร ขาวสะอาด รอง ผบก.กต.2 จต. เป็น ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี 
 • พ.ต.อ.สืบพงษ์ ภาษยะวรรณ รอง ผบก.อ่างทอง เป็น ผบก.ลพบุรี  
 • พ.ต.อ. ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์  รอง ผบก.สงขลา เป็น ผบก.สมุทรปราการ  
 • พ.ต.อ.อำนาจ  จันทร์เจริญ รอง ผบก.ปทุมธานี เป็น ผบก.สส.ภ.1   
 • พ.ต.อ.คำรณ บุญเลิศ  รองผบก.สมุทรสาคร  เป็น ผบก.ชัยนาท 

บช.ภ. 2 


 • พล.ต.ต. วรัตม์ชัย  ศรีรัตนวุฑฒิ ผบก. ตราด เป็น รอง ผบช.ภ.2    
 • พล.ต.ต.นพรัตน์  รินทพล ผู้บังคับการกองอุทธรณ์ เป็น ผบก.ตราด  
 • พล.ต.ต.อำพล บัวรับพร ผบก.สงขลา คนสนิท พล.ต.อ.จักรทิพย์  เป็น  ผบก.ชลบุรี  
 • พ.ต.อ.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก เป็น ผบก.ประจำภ.2 

บช. ภ.3


 • พล.ต.ต.นพปฎล อินทอง รอง ผบก.ก.ตร. เป็น รอง ผบช.ภ.3  
 • พ.ต.อ.พัชระ จันทบาล รอง ผบก.จว.อุบลราชธานี เป็น ผบก.ภ.จว.ยโสธร  
 • พ.ต.อ.วณัฐ อรรถกวิน รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา เป็น ผบก.ประจำ ภ.3 
 • พล.ต.ต.วิสาร์ท สมปราชญ์ ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ เป็น รองผบช.ภ.3  
 • พ.ต.อ.ฉัตรวรรษ แสงเพชร รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็น ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์  
 • พล.ต.ต.ฉลอง ภาคย์ภิญโญ ผบก.ภ.จว.ยโสธร เป็น ผบก.ภ.จว.สุรินทร์  
 • พล.ต.ต.พงศ์ฤทธิ์ บุญเลี้ยง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี เป็น ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ  
 • พล.ต.ต.เฉลิม สุวรรณรัตน์โอสถ ผบก.สส.ภ.6 เป็น ผบก.สส.ภ.3  
 • พ.ต.อ.ธนิตศักดิ์ ศิริพัฒน์ธนภาค รอง ผบก.ภ.จว.เลย เป็น ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี  
 • พล.ต.ต.สุรเดช เด่นธรรม ผบก.ประจำ บช.น. เป็น ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ

บช.ภ.4


 • พ.ต.อ.สมชาย นุ่มโต รอง ผบก.สส.ภ.2 เป็น ผบก.ภ.จว.หนองคาย  
 • พ.ต.อ.ยรรยง เวชโอสถ รองผบก.สส.ภ.4 เป็น ผบก.สส.ภ.4  
 • พ.ต.อ.ชาติชาย  วัฒนสุขชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย เป็น ผบก.อก.ภ.4  
 • พล.ต.ต.พีระพงษ์ วงษ์สมาน ผบก.สส.ภ.4 เป็น ผบก.อุดรธานี  
 • พล.ต.ต.ก่อเกียรติ วงศ์สุเมธ ผบก.น.2 เป็น ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม  
 • พล.ต.ต.ชวลิต ประสพศิลปะ ผบก.น.5 เป็น ผบก.ภ.จว.เลย   
 • พล.ต.ต.บุญลือ กอบางยาง ผบก.กฝ. บช.ตชด. เป็น รอง ผบช.ภ.4  
 • พล.ต.ต.รัฐพงษ์ ยิ้มใหญ่ รอง ผบช.ศชต. เป็น รอง ผบช.ภ.4  
 • พล.ต.ต.ขจรศักดิ์ ปานสาคร รอง จตร. เป็น รอง ผบช.ภ.4   
 • พล.ต.ต.ชัยญัติ สายถิ่น ผบก.ภ.จว.อุดรธานี เป็น ผบก.ภ.จว.สกลนคร 

บช.ภ.5


 • พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง เป็น ผบก.ภ.จว.น่าน  
 • พล.ต.ต.ธนยินทร์ เทพรักษา ผบก.ภ.จว.พะเยา เป็น ผบก.ภ.จว.เชียงราย  
 • พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข ผบก.สส.ภ.5 เป็น ผบก.ภ.จว.พะเยา  
 • พล.ต.ต.กริช กิติลือ ผบก.อก.บช.ปส. เป็น ผบก.ภ.จว.ลำปาง 
 • พล.ต.ต.สุวรรณ เอกโพธิ์ รอง ผบช.ภ.3 เป็น รอง ผบช.ภ.5 
 • พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน เป็น ผบก.สส.ภ.5  
 • พ.ต.อ.ยุทธชัย พัวประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็น ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน

บช.ภ.6 


 • พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ ฉันทวรลักษณ์ รอง ผบช.สยศ.ตร. เป็น รอง ผบช.ภ.6 
 • พล.ต.ต.สุกิจ สมณะ ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร เป็นรองผบช.ภ.6 
 • พล.ต.ต.ประเสริฐ กาฬรัตน์ ผบก.กม. เป็นรองผบช.ภ.6 
 • พ.ต.อ.ชัยยันต์ เบญจาทิกุล รองผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ เป็น ผบก.ประจำ บช.ภ.6 
 • พล.ต.ต.วันชัย สุวรรณศิริเขต ผบก.ภ.จว.น่าน เป็น ผบก.อก.บช.ภ.6 
 • พล.ต.ต.ภาณุ บุรณศิริ ผบก.อก.บช.ภ.6 เป็น ผบก.สส.ภ.6 
 • พล.ต.ต.ดำรงค์ เพ็ชรพงศ์ ผบก.ภ.จว.พิจิตร   เป็น ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร 
 • พล.ต.ต.จรวย ผลประเสริฐ ผบก.กต.4 เป็น ผบก.ภ.จว.พิจิตร
 • พล.ต.ต.อดิศักดิ์ น้อยประเสริฐ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ เป็น ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก 
 • พ.ต.อ.สัณห์ โพธิ์รักษา รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ เป็น ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ 
 • พล.ต.ต.สำราญ ยินดีอารมณ์ ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เป็น ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ 
 • พล.ต.ต.สมจิตร์ ทองแท่ง ผบก.สส.บช.ภ.1 เป็น ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี 
 • พ.ต.อ.กัมปนาท โสภโณดร รองผบก.สปพ. เป็น ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ 

บช.ภ.7


 • พล.ต.ต.สมเกียรติ แสงสินศร รอง ผบช.ศ. เป็น รอง ผบช.ภ.7 
 • พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์         รอง ผบช.6 เป็น รอง ผบช.7 
 • พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม รอง ผบช.6 เป็น รอง ผบช.7 
 • พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรง ผบก.วน. เป็น รอง ผบช.7 
 • พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม ผบก.ทพ. เป็น ผบก.สมุทรสาคร 
 • พล.ต.ต.มานิตย์ จันทรคณา ผบก.น.7 เป็น ผบก.ศฝร.ภ.7 
 • พล.ต.ต.สุรพงา ชัยจันทร์ ผบก.ผอ. สยศ.ตร. เป็น ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี 
 • พล.ต.ต.กฤษณะ ทรัพย์เดช ผบก.ภ.จว.ราชบุรี เป็นผบก.ภ.จว.นครปฐม 
 • พล.ต.ต.สุรนิตย์ พรหมบุตร ผบก.สมุทรสงคราม เป็น ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี 
 • พล.ต.ต.พชร บุญญสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เป็นผบก.ภ.จว.ราชบุรี  
 • พ.ต.อ.สมชาย รักเสนาะ รอง ผบก.สส.ภ.7 เป็น ผบก.สส.ภ.7 
 • พ.ต.อ.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม 
 • พ.ต.อ.ภัสรวินทร์ พงศ์ภิภัทรภาคิน รอง ผบก.ภ.จว.ระยอง เป็น ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี

บช.ภ.8


 • พล.ต.ต.จักรัช สาลิกาพันธ์ ผบก.อก.ภ.9 เป็น ผบก.ประจำ ภ.8  
 • พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็น ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช  
 • พ.ต.อ.ธีระพล ทิพย์เจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เป็น ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต  
 • พ.ต.อ.ชินรัตน์ ฤทธาคณานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี เป็น ผบก.สส.ภ.8  
 • พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล ผบก.ภ.จว.พัทลุง เป็น ผบก.ภ.จว.ระนอง  
 • พล.ต.ต.นรินทร์ บุษยวิทย์ ผบก.ภ.จว.ระนอง เป็น ผบก.ภ.จว.ชุมพร  
 • พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รอง จตร. เป็น รอง ผบช.ภ.8 
 • พ.ต.อ.ชโยดม จินตวิโรจน์ รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี เป็น ผบก.อก.ภ.8  
 • พล.ต.ต.ชลิต แก้วยะรัตน์ ผบก.ภ.จว.พังงา เป็น รอง ผบช.ภ.8 
 • พล.ต.ต.ธวัชชัย นิลานุช ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี เป็น รอง ผบช.ภ.8  
 • พล.ต.ต.ภวัต พรหมมะกฤต ผบก.ภ.จว.ชัยนาท เป็น รอง ผบช.ภ.8  
 • พ.ต.อ.วรวิทย์ ปานปรุง รอง ผบก.ภ.จว.พังงา เป็น ผบก.ภ.จว.พังงา

บช.ภ.9


 • พ.ต.อ.สมบัติ หวังดี รอง ผบก.อก.ภ.7 เป็น ผบก.ประจำ ภ.9 
 • พ.ต.อ.สิทธิพน  ธรรมสถิตพร รอง ผบก.ส.2 เป็น ผบก.ภ.จว.พัทลุง 
 • พล.ต.ต.ทัตธงสักก์ ภู่พันธัชสีห์ ผบก.ทว. เป็น ผบก.ภ.จว.สตูล 
 • พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เป็น ผบก.ภ.จว.สงขลา 
 • พล.ต.ต.วรภัทร์ วัฒนวิศาล รอง ผบช.ภ.7 เป็น รอง ผบช.ภ.9  
 • พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.ศูนย์ฝึกอบรม ภ.7 เป็น ผบก.อก.ภ.9 
 • พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ผบก.สส.ภ.8 เป็น ผบก.ภ.จว.ตรัง 
 • พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผบก.ภ.จว.สะบุรี เป็น รอง ผบช.ภ.9

บช.สตม.


 • พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล ผบก.สท. เป็น รอง ผบช.สตม. 
 • พล.ต.ต.ชาติชาย  แตงเอี่ยม ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผบช.สตม. 
 • พล.ต.ต.พรชัย  ขันตี  ผบก.ตม.1 เป็น รอง ผบช.สตม.  
 • พล.ต.ต.ศุภพล อรุณสิทธิ ผบก.ทท. เป็น ผบก.ตม.1 
 • พล.ต.ต.สุวิชญ์พล  อิ่มใจรัชต์ ผบก.ตม.2  เป็น ผบก.สส.สตม. 
 • พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผบก.ตม.6 เป็น ผบก.ตม.2  
 • พล.ต.ต.นิติพงศ์  เนียมน้อย  ผบก.ภ.จว.ชลบุรี  เป็น ผบก.ตม.6 
 • พล.ต.ต.อภิชาติ  ศิริสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ เป็น ผบก.อก.สตม.
สง.นรป.


 • พล.ต.ต.มณฑลทัฬห์  บุนนาค  ผบก.อก.สง.นรป. เป็น รอง ผบช.สง.นรป. 
 • พ.ต.อ.สราวุธ  เอี่ยมสำราญ  รองผบก.สส.บช.น. เป็น ผบก.อก.สง.นรป.

บช.ส. 


 • พล.ต.ต.พิทยา ศิริลักษณ์ รองผบช.สกบ. เป็น รองผบช.ส. 
 • พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รองผบช.สกพ. เป็น รองผบช.ส. 
 • พล.ต.ต. สราวุธ การพาณิช ผบก.ส.1 เป็น รอง ผบช.ส. 
 • พล.ต.ต.ทวิพงศ์ พงศ์สูงเนิน ผบก.ส.3 เป็น ผบก.ประจำ บช.ส. 
 • พล.ต.ต.กิตติรัตน์ พันธุ์เพชร ลก.ตร. เป็น ผบก.ส.1 
 • พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก เป็น ผบก.ส.3 
 • พ.ต.อ.นิตินันท์ เพชรบรม รอง ผบก.รฟ. เป็น ผบก.อก.บช.ส.

บช.ปส. 


 • พล.ต.ต.เพชรรัตน์ แสงไชย รองจตร.(สบ7) เป็น รอง ผบช.ปส. 
 • พล.ต.ต.อาชวันต์ โชติกเสถียร  รองผบช.ภ.1 เป็น รอง ผบช.ปส. 
 • พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช เป็น  ผบก.อก.บช.ปส.

บช.ตชด.


 • พล.ต.ต.สุพจน์ เกษมชัยนันท์ ผบก.ศฝร.ภ.1 เป็น รอง ผบช.ตชด. 
 • พล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท ผบก.ตชด.ภ.3 เป็น ผบก.สอ.บช.ตชด. 
 • พล.ต.ต.วิชิต ปักษา ผบก.ตชด.ภ.4 เป็น ผบก.ตชด.ภ.1 
 • พล.ต.ต.พันธุ์พงษ์ สุขศิริมัช ผบก.อก.บช.ตชด. เป็น ผบก.กฝ. 
 • พ.ต.อ.สมเกียรติ เนื้อทอง รอง ผบก.ตชด.ภ.4 เป็น ผบก.ตชด.ภ.4 
 • พ.ต.อ.กิติ กาญจนกิติ รอง ผบก.ตชด.ภ.1 เป็น ผบก.อก.บช.ตชด. 
 • พ.ต.อ.มนต์ชัย เรืองจรัส เป็นผบก.ตชด.ภ.3  
 • พ.ต.อ.พลพิพัฒน์ สมบูรณ์สุข  รอง ผบก.กองคดีอาญา เป็น ผบก.ประจำ บช.ตชด.

หน่วยขึ้นตรงสง.ผบ.ตร.


 • พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล รองจตร.(สบ7) เป็น รอง ผบช.สกบ. 
 • พล.ต.ต.พุทธชาติ เอกฉันท์ รองผบช.ภ.9 เป็น รองจตร.(สบ7) 
 • พล.ต.ต.จตุรงค์ โชติดำรงค์ รองผบช.ก. เป็น รอง ผบช.สยศ.ตร. 
 • พล.ต.ต.รมสิทธิ วีริยาสรร รอง ผบช.ภ.4 เป็น รอง ผบช.ก.ตร. 
 • พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงาเภตรา เป็น รอง ผบช.กมค. 
 • พล.ต.ต.นรบุญ แน่นหนา รอง ผบช.ก. เป็น รองจตร.(สบ7) 
 • พล.ต.ต.วิเชียร ตันตะวิริยะ รองผบช.ภ.7 เป็น รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. 
 • พล.ต.ต.หญิง อัญชนา ศรีทรงผล ผบก.กต.6 เป็น รองผบช.สกพ. 
 • พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ ผบก.สบร.(ILEA)เป็นรองผบช.สกพ. 
 • พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐรี เจริญสม ผบก.ตส.1 เป็นรองผบช.สตส. 
 • พล.ต.ต.เจษฎา สุรเชษฐพงษ์ ผบก.อก.สตม. เป็น รองผบช.สยศ.ตร. 
 • พล.ต.ต.บุญยศ บุญไพศาล ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผบช.สย

     รอบถัดไปก็จะเป็นการแต่งตั้งในระดับ รอง ผบก. - ผกก.  และ รอง ผกก. - สว. จากนั้นก็ รอง สว. - ชั้นประทวน ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad