ผบ.ตร. มอบ วิสัยทัศน์ และ นโยบาย 6 ข้อ - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ผบ.ตร. มอบ วิสัยทัศน์ และ นโยบาย 6 ข้อ

วันนี้(4 ต.ค. 58) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.  ได้ประชุม ขรก.ตำรวจระดับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. , ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า และผู้บังคับการหรือเทียบเท่า  ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยได้มอบนโยบายทั้งหมด 6 ข้อ คือ

     1.การพิทักษ์ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
     2.การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม
     3.การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม
     4.แก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมิติ 
     5.เร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน ปรับรื้อระบบงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
     6.เสริมสร้างความสามัคคีและการบำรุงขวัญกำลังใจตำรวจพัฒนาคุณภาพชีวิตตำรวจให้มีความสุข

นโยบายทั้ง 6 ขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์

"เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มีมาตรฐานสากล"


ปล. นี่ตามโรงพักคงต้องเปลี่ยนสโลแกน  บอร์ด  ป้ายต่าง ๆ กับอีกแล้วสิครับเนี่ย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad