มาแล้ว !! ขั้นตอนการสั่งจอง Sig Sauer P320 - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มาแล้ว !! ขั้นตอนการสั่งจอง Sig Sauer P320

พี่น้องข้าราชการตำรวจ ที่ได้สั่งจองอาวุธปืนจากโครงการสวัสดิการอาวุธปืน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โปรดทราบว่าบัดนี้ท่านสามารถดำเนินการสั่งซื้ออาวุธปืนได้แล้ว โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้


  • ให้ผู้ซื้อตรวจสอบว่าผู้ซื้อมีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติ (สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.sigp320sp.com
  • ให้ผู้ซื้อไปชําระเงินค่าอาวุธปืนจํานวนเงิน 23,890.- บาท ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จํานวนเงิน 23,890.-  ชื่อบัญชี บริษัท ฟิกซ์เทค จำกัด (ซิกซาวเออร์) หมายเลขบัญชี Product Code 21486 (ทางธนาคารจะทราบว่าเป็นบัญชีเฉพาะโครงการปืนตำรวจ) ภายใน 30 พฤศจิกายน 2558 หากเลยวันดังกล่าวราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน (สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบ Pay in ได้ที่ www.sigp320sp.com
  • เมื่อชำระเงินแล้วให้ส่งสำเนาการโอนเงินพร้อมใบสั่งซื้อไปยังตัวแทนโรงงาน ซิก ซาวเออร์ ประจำประเทศไทย ศูนย์ประสานงาน ซิก ซาวเออร์  ประจำประเทศไทย บริษัท ฟิกซ์เทค จำกัด  เลขที่ 84/1 ซอยเอกมัย22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110  โทรศัพท์ 02-711-6626 ถึง 28
  • เมื่อทางศูนย์ประสานงาน ซิก ซาวเออร์ ได้รับเอกสารจากผู้ซื้อแล้ว ทางศูนย์ฯจะออกใบรับเงินและใบรับปืนให้กับผู้สั่งซื้อทุกราย เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการขอรับอาวุธปืน ทางศูนย์ฯจะแจ้งให้ผู้ซื้อแต่ละรายทราบล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน ก่อนที่อาวุธปืนของผู้ซื้อจะถูกส่งมา เพื่อให้ผู้ซื้อไปดำเนินการขอใบอนุญาตซื้ออาวุธปืน พร้อมแจ้งกำหนดวันรับปืนโดยประมาณ ตลอดจนขั้นตอนการรับอาวุธปืน ฯลฯ ให้ผู้ซื้อทุกรายทราบโดยทางไปรษณีย์

     ลำดับการรับอาวุธปืน จะเรียงลำดับตามผู้ชำระเงินก่อนหลัง  สำหรับเอกสารใบสั่งซื้อ, ใบเพย์อิน, และขั้นตอนต่างๆ โดยละเอียด สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sigp320sp.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad