48 ประโยค ภาษาอังกฤษ รับ AEC - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

48 ประโยค ภาษาอังกฤษ รับ AEC

มาเรียนรู้ภาษาอังกฤษรับ AEC กับ 48 ประโยค  ที่คาดว่าเพื่อนพี่น้องข้าราชการตำรวจ จะได้ใช้ในการปฏิบัติงานแน่ ๆ  โดยความเอื้อเฟื้อจาก กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ผลิตแอพ i-edupol สอนภาษาอังกฤษแก่ตำรวจที่แนะนำไปก่อนหน้านี้ครับ  มาดูกันว่า มีประโยคอะไรบ้าง  เอาไว้ซ้อมให้ขึ้นใจ  ที่สำคัญคือต้องกล้าใช้ และใช้บ่อย ๆ ก็จะเก่งเองครับ


     48 ประโยค ที่ ตร.กำหนดให้ต้องจดจำและนำไปใช้ ดังนี้ (การสอบถามเรื่องทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานตำรวจ จากเวบไซต์กองบัญชาการศึกษา ตร.)
 1. สวัสดี    Good morning / afternoon / evening                                                              
 2. ให้ผมช่วยอะไรได้ไหม    Can I help you?                                                                           
 3. คุณมาแจ้งความเรื่องอะไร   What would you like to report?                                               
 4. ขอความกรุณาช่วยแนะนําตัวด้วย  Please tell me about yourself.                                           
 5. ขอตรวจหนังสือเดินทางของคุณด้วย   May I see your passport, please ?                              
 6. ผมไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีนัก    I can not speak English well.                                    
 7. คุณกรุณาพูดช้า ๆ ด้วย  Please speak slowly.                                                                          
 8. คุณเข้าใจที่ผมพูดหรือไม่  Do you understand what I said?                                                   
 9. คุณสามารถเขียนในสิ่งที่คุณจะบอกได้หรือไม่  Can you write down what you want to say?   
 10. คุณต้องการล่ามหรือไม่  Do you want a translator?                                                             
 11. กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วย    Please fill in your personal information.                 
 12. ขอตรวจบัตรประชาชนด้วย  May I see your ID card, please?                                          
 13. คุณชื่อ-สกุลอะไร   What is your name?                                                                                
 14. คุณอายุเท่าไหร ่ ่    How old are you?                                                                               
 15. มีสมาชิกในครอบครัวกี่คน  How many people in your family?                                           
 16. มาด้วยกันกี่คน   How many people are there with you?                                                    
 17. คุณมาจากที่ไหน   Where are you from?                                                                            
 18. ภูมิลําเนาคุณอยู่ที่ไหน   Where   is   your   hometown?                                                       
 19. คุณต้องการไปที่ไหน   Where do you want to go ?                                                            
 20. คุณมาพบใคร    Whom do you want to meet ? Whom would you like meet ?                  
 21. คุณต้องการจะเดินทางไปประเทศไหนต่อ   Which country do you want to go next ?            
 22. การเดินทางเป็นอย่างไรบ้าง    How was your trip ?                                                               
 23. ทําไมคุณถึงเดินทางมาเมืองไทย   Why did you come to Thailand ?                                   
 24. คุณพักอยู่ที่ไหน Where are you staying ?                          
 25. คุณอยู่เมืองไทยนานเทาไหร่แล้ว     How long have you been in Thailand?                         
 26. คุณมาเมืองไทยบ่อยแค่ไหน    How often do you come to Thailand?                                  
 27. คุณจะพักอาศัยในเมืองไทยอีกนานเท่าไหร่   How long will you stay in Thailand?              
 28. ผมสามารถติดต่อคุณได้อย่างไร ่ How can I contact you?                                                   
 29. คุณจะกลับประเทศคุณเมื่อไหร่     When   will   you go back to your country?                         
 30. คุณทำงานอะไร    What  do you do? 
 31. มีอะไรอีกไหม?     Anything   else ? 
 32. คุณเป็นนักท่องเที่ยว นักศึกษา หรือคนทํางาน      Are you a tourist, student, or worker? 
 33. คุณเรียนอยู่ที่ไหน      Where  do you study? 
 34. ขอต้อนรับสู่เมืองไทย     Welcome   to  Thailand 
 35. ประเทศไทยมีที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง   There are many tourist attractions in Thailand. 
 36. คุณชอบเมืองไทยหรือไม่      Do you like  Thailand ? 
 37. คุณต้องการไปเที่ยวที่ใดบ้าง   Where do you want  to  visit ? 
 38. คุณต้องเดินทางโดยรถประจําทาง สาย ...      You  have  to  take  the  bus  number … 
 39. คุณต้องการคนนําทางไหม   Do  you  want  someone  to  guide  you? 
 40. ช่วยเล่าประสบการณ์การทำงานของคุณได้ไหม  Please tell me about your work experience. 
 41. ร้านอาหารที่คุณต้องการอยู่ตรงนั้น    A  restaurant  that  you  want ahead  is  over  there.         
 42. คุณต้องการพบหมอหรือไม่    Do  you  want  to  see  the  doctor?                                           
 43. จากที่นี่ไปที่พักคุณเป็นระยะทางเท่าไหร่    How  far  from  here  to  your  place? 
 44. ผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อ    I have  to continue my duty. 
 45. จะให้ผมส่งเอกสารไปให้คุณที่ไห น     Where  would  you like  me  to  send the documents?   
 46. กรุณารอสักครู่    Please  wait  for  a   moment.                                                                          
 47. คุณมีเอกสารติดตัวมาหรือไม่     Do  you  have  any  documents  with  you?                           
 48. ของสิ่งนี้เป็นของคุณใช่หรือไม่     Is   this   yours?

     ก็ลองฝึกใช้ ฝึกพูดกันดูนะครับ  บางท่านอาจได้รับการอบรมภาษาอังกฤษเบื้องต้นกันไปบ้างแล้ว  แต่หากไม่ได้ฝึกใช้บ่อย ๆ มันก็จะลืมไปได้  ของแบบนี้ต้องใช้บ่อย ๆ และอย่าเขินอายครับ  ผิด ๆ ถูก ๆ อีกหน่อยก็เก่งเอง

1 ความคิดเห็น:

Post Top Ad