สอบบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสอบสวน ! - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

สอบบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสอบสวน !

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขาทางนิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2559 ตำแหน่งรองสารวัตร ทำหน้าที่พนักงานสอบสวน ในพื้นที่ ศชต.(ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 150 ตำแหน่ง  รับสมัคร 1 - 23 กุมภาพันธ์ นี้ !!
คุณสมบัติทั่วไป
     1. เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย(ชั้นประทวนก็สามารถสมัครได้ โดยใช้เกณฑ์เดียวกัน)
     2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์
     3. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ทางนิติศาสตร์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจาก สภามหาวิทยาลัยหรือวภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร

การรับสมัครสอบ
     สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 กุมภาพันธ์ 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

     สมัครได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ค่าสมัครสอบ 530 บาท (รวมค่าธรรมเนียมธนาคารแล้ว) สามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 ทาง  http://www.policeadmission.org/

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

1 ความคิดเห็น:

  1. บอกไว้เป็นข้อมูลนะครับ พนักงานสอบสวน 3 จังหวัดชายแดนใต้ นี่ไม่ได้เสี่ยงมากเหมือนพวกสายตรวจ หรือชุดคุ้มครองฯ นะครับ เพราะจะเข้าที่เกิดเหตุหลังจากสายตรวจ หรือชุด E.O.D.

    ตอบลบ

Post Top Ad