เรือนปั้นหยา สภ.สวรรคโลก - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เรือนปั้นหยา สภ.สวรรคโลก

เรือนปั้นหยา ซึ่งเป็นอาคารของ สถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก หลังเก่า มีอายุกว่า 77 ปี ได้รับการปรับปรุง บูรณะ จนกลับมาสวยงาม  และสามารถคว้ารางวัล “อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น” ประจำปี 2559 ในระดับภาคเหนือ ประเภทอาคารสาธารณะ โดยกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม ราชูปถัมภ์  ก่อนส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ

     ผลการตัดสินของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปรากฏว่า เรือนทรงปั้นหยา อายุเกินกว่า 77 ปี มรดกเก่าแก่ของโรงพักสวรรคโลก ติดอันดับ รางวัลอนุรักษ์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภท อาคารสถาบันและอาคารสาธารณะ  ร่วมกับอาคารที่หยุดรถไฟแม่พวก จ.แพร่ อาคารสายสุธานพดล พระวิมาดาเธอ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารคีตราชนครินทร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา อาคารเรียน 1919 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย อาคารศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร (ตึกฟักทอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และตึกสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     ได้รับพระราชทานรางวัลโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ และเสริมสร้างกำลังใจแก่ ผู้มีคุณูปการ ต่อการอนุรักษ์มรดกศิลปสถาปัตยกรรม

     เป็นการทำงานที่ไม่สูญเปล่าของ พล.ต.ต.รังสรรค์ คชไกร ผบก.ภ.จ.สุโขทัย ที่มองเห็นเรือนปั้นหยาเก่าแก่แห่งนี้มาตั้งแต่ตัวเองยังเป็นเด็กเลยตัดสินใจสืบค้นเอกสารประกอบคำบอกเล่าจากตำรวจรุ่นเก่ามาเป็นแนวทางบูรณะอาคารให้คงรูปแบบเดิมที่สร้างเมื่อปี 2482 ยุค สมัยรัชกาลที่ 8 ทิ้งไว้เป็น “มรดกทางประวัติศาสตร์” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและชาวสวรรคโลก ก่อนตัวเองจะเกษียณอายุราชการปลายเดือน ก.ย.นี้.

ขอบคุณบทความจาก สหบาท - ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/628992     ถือเป็นการอนุรักษ์อาคารเก่าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ดีมาก ๆ  อาคารลักษณะอย่างนี้ มีเหลือไม่มากแล้ว  ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีใครเหลียวแล  จะรื้อถอนแล้วสร้างใหม่กันเป็นส่วนใหญ่  เพราะที่ดินไม่พอ  แต่ที่ สภ.สวรรคโลก น่าจะมีที่ดินเหลือพอสร้างอาคารใหม่  โดยไม่ต้องรื้ออาคารเดิม

     เข้าไปดูในเฟซบุ๊ค สภ.สวรรคโลก  เห็นว่ามีการเปิดให้เยี่ยมชมด้วย  มีทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชน  มีภาพเก่า ๆ ของตำรวจสวรรคโลก ให้ชม  เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อม ๆ แห่งหนึ่ง   เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนครับ  ในการนี้คงต้องใช้เงินในการบูรณะไม่ใช่น้อย  รวมทั้งการบำรุงรักษาต่อเนื่อง  ต้องเป็นภาระของ หน.สถานี กันเรื่อยไปแล้วล่ะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad