การใช้อาวุธปืน และวิทยุของตำรวจ - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การใช้อาวุธปืน และวิทยุของตำรวจ

ทีมงานโฆษก ตร. ขอประชาสัมพันธ์ กรณีมีคลิปปรากฏในโลก "Social media" เกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนและวิทยุสื่อสาร ในการปฏิบัติหน้าที่ ทีมงานโฆษก ตร. ขอชี้แจงดังนี้
  1. กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจพกพาอาวุธปืนเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น  ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ พ.ศ.2490 มาตรา 8ทวิ วรรคสาม(1) เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน เพราะเจ้าพนักงานตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับการยกเว้น 
  2. กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิทยุสื่อสารราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น ตาม พรบ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถใช้วิทยุสื่อสารทั่วราชอาณาจักรโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แต่ต้องพกบัตรประจำตัวที่หน่วยงานออกให้ติดตัวเสมอ ประกอบกับ กฎกระทรวง กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมบางประเภทได้รับยกเว้นไม่ต้องรับใบอนุญาต พ.ศ.2547


ทีมงานโฆษก ตร. ขอนำเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมือง ซึ่งมีกฎหมายรองรับ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายมีหลักการปฏิบัติดังนี้ 
  1. หลักกฎหมาย 
  2. หลักตามนโยบายของ ผบ.ตร. 
  3. หลักอุดมคติตำรวจ 
     หากมีการกระทำอื่นใด อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งชอบด้วยกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา

ตามไปอ่านเนื้อหา และคอมเมนท์ ได้ที่ เฟซบุ๊คทีมงานโฆษกตำรวจ ครับ  อันนี้เป็นตัวอย่าง คอมเมนท์ บางส่วนนะครับ อ่านแล้ว ปลื้มใจไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad