การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลปัจจุบัน - ตำรวจไทย

Breaking

ตำรวจไทย

ข่าวตำรวจ โดยตำรวจ เพื่อความเข้าใจกันมากขึ้น

Post Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลปัจจุบัน

การอันเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  โดยมีหนังสือจาก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0403(กน)/13925 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 59   โดยให้ส่วนราชการดำเนินการ
  1. อันเชิญ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เพื่อประดับบริเวณหน้าอาคาร สำนักงาน
  2. กระประดับ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ภายในอาคาร , ห้องประชุม , ห้องต่าง ๆ ดังตัวอย่างด้านล่างนี้
     สามารถดาวน์โหลด พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ได้ที่นี่(คลิ๊ก)  หรือที่ เว็บไซต์ ศปก.ตร.(คลิ๊ก)  

     นำไปดำเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็วทุก สถานีนะครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad