สารอวยพรปีใหม่จาก ผบ.ตร. - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สารอวยพรปีใหม่จาก ผบ.ตร.

มาแล้วครับ เป็นประจำทุกปี  สำหรับ สารอวยพรปีใหม่จาก ผบ.ตร.  สำหรับปีนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร.  ได้ส่งสารอวยพรปีใหม่มาเร็วกว่าปกติ(ได้รับค่ำวันที่ 29 ธ.ค. 59)   มาดูเนื้อหาสารอวยพรปีใหม่ 2560 ของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ฯ กันครับ


     " เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560  ผมขอส่งความสุข ความปรารถนาดีมายังข้าราชการตำรวจและครอบครัว  พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยความจริงใจ และใคร่ขอเชิญชวนให้ทุกท่าน  ได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการร่วมใจกันตั้งจิตอธิษฐาน  ถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์  ขอทรงพระเจริญ ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิ ทรงพระเกษมสำราญ สถิตสถาพรเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ของปวงพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ข้าราชการตำรวจทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบสุขของประชาชนและประเทศชาติบ้านเมืองอยา่งเต็มกำลังความสามารถ  ผมขอขอบคุณและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจทุกนาย  รวมทั้งขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนในกิจการต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยดีเสมอมา

     สำหรับ พ.ศ.2560 สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในการพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในสังคม  การป้องกันปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม  การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ  การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน และการเสริมสร้างความสามัคคี  และการบำรุงขวัญข้าราชการ  ซึ่งการจะบำบัดทุกข์บำรรุงสุขให้กับประชาชนได้นั้น  ตำรวจทุกนายจะต้องทุ่มเท เสียสละ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม  สร้างบรรยากาศความร่วมมือร่วมใจที่ดีกับประชาชนเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขอย่างยั่งยืน

     สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อีกทั้งพระบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โปรดดลบันดาลพระราชทานพร  ให้พี่น้องประชาชน  ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว  จบประสบแต่ความสุข ความเจริญ อุดมด้วยจตุรพิธพรชัย มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง  และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ"
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad