มาตรฐานค่าปรับทางไปรษณีย์ ต้องราคาเดียวทั่วประเทศ ! - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

มาตรฐานค่าปรับทางไปรษณีย์ ต้องราคาเดียวทั่วประเทศ !

ทุกวันนี้การออกใบสั่งให้กับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร  จำนวนไม่น้อย เป็นการส่งทางไปรษณีย์ ไปยังเลขที่อยู่ของผู้ครอบครองรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือ การออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ไว้ แล้วมาชำระภายในกำหนด  ซึ่งแต่ละสถานีตำรวจอาจกำหนดค่าปรับไม่เท่ากันในแต่ละข้อหา  ทำให้เกิดความรู้สึกในหมู่ประชาชนว่าเหตุใดจึงไม่มีมาตรฐานเดียวกัน

     ในกรณีนี้ได้เคยมีการกำหนดอัตราค่าปรับทางไปรษณีย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้ว เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2557  โดย พล.ต.อ.อดุลย์  แสงสิงแก้ว  แต่ก็ไม่ได้นำมาใช้อย่างถูกต้อง  กลายเป็นดุลพินิจของแต่ละสถานี

     ยกตัวอย่างในเรื่องใบสั่งความเร็ว กฎหมายระบุให้ปรับได้ไม่เกิน 1,000 บาท  แต่อัตรากำหนดของ ตร. ระบุไว้ที่ 400 บาท  ในทางปฏิบัติทุกวันนี้มั่วมาก  มีระบุในใบสั่งให้เสียค่าปรับ 500 , 800 หรือ 1,000 บาท เลยก็มี  ท่าจะบ้ากันใหญ่  การกระทำที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงเกินควร  และส่วนหนึ่งก็จะเกิดความเกลียดชังตำรวจเพิ่มมากขึ้นไปอีก
     มาดูอัตราค่าปรับที่มักจะโดนในใบสั่งกันครับ ว่าข้อหาอะไร  ควรจะต้องจ่ายเท่าไหร่บ้าง(ตามเกณฑ์ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนด สำหรับการเสียค่าปรับทางไปรษณีย์)

ข้อหา
ค่าปรับที่ ตร. กำหนด
ขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนดฯ
400 บาท
ขับรถประมาทหวาดเสียวฯ
400 บาท
ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
400 บาท
ขับรถคร่อมหรือทับเส้นแบ่งช่องเดินรถ
400 บาท
ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร
400 บาท
ไม่ให้สัญญาณก่อนจะเลี้ยวหรือเปลี่ยนช่องเดินรถ หรือหยุดรถ ไม่น้อยกว่า 30 เมตร
200 บาท
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรต่าง ๆ
300 บาท
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
300 บาท
นำรถที่เกิดเสียงอื้ออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ
200 บาท
นำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละออง เคมี หรือเสียง เกินเกณฑ์ที่กำหนดมาใช้ในทางเดินรถ
500 บาท
แซงทางด้านซ้าย
400 บาท
ฝ่าฝืนเครื่องหมายห้ามเลี้ยว ห้ามกลับรถ
400 บาท
จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามจอดรถ
200 บาท
ไม่หยุดรถหรือจอดรถชิดขอบทางด้านซ้ายเมื่อเห็นรถฉุกเฉิน
200 บาท

     เรื่องนี้ในที่ประชุมทางไกล เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้แทนจาก ขนส่งทางบก ร่วมด้วยนั้น ก็ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ดังกล่าว  ต่อไปคงมีการปฏิบัติที่ถูกต้อง  ไม่หลายมาตรฐานอีกนะครับพี่น้อง

ดูเอกสาร ข้อกำหนดชำระค่าปรับทางไปรษณีย์(คลิ๊ก)  อ่านหาความรู้เพิ่มเติมกันได้ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad