Sig Sauer P320 ชนะการคัดเลือกเป็นปืนประจำกายทหาร U.S. - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Sig Sauer P320 ชนะการคัดเลือกเป็นปืนประจำกายทหาร U.S.


เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา  เว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา  ได้ประกาศว่า ปืน Sig Sauer รุ่น P320  ได้ชนะการคัดเลือกให้เป็นปืนประจำกายของทหารอเมริกา ในสัญญามูลค่า $580,217,000 (ประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันล้านบาท) ซึ่งมีอายุสัญญาถึงปี ค.ศ.2027 

     สำหรับอาวุธปืนประจำกายของทหารสหรัฐเดิมนั้นคือ Beretta M9 ที่มีการใช้งานกันมานานหลายสิบปีแล้ว  และในการที่ Sig Sauer ชนะการประมูล และผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกองทัพสหรัฐ  จึงทำให้เพื่อนตำรวจที่สั่งจอง Sig Sauer P320  มั่นใจได้ว่า อาวุธปืนรุ่นดังกล่าวนี้มีคุณภาพที่ดีเยี่ยม เชื่อถือได้     ส่วนตำรวจในแต่ละรัฐของอเมริกานั้นมีอาวุธปืนประจำกายที่สามารถเบิกใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอต่อกำลังพล โดยไม่ต้องซื้อหามาเองเหมือนตำรวจไทย  โดยอาวุธปืนที่ใช้กันก็มีหลากหลาย อาทิ Glock 19 , Glock 22 , Smith & Wesson M&P 9 , Beretta Model 92 , Sig Sauer P226 , Heckler and Koch HK45 เป็นต้น

     สำหรับเพื่อนตำรวจที่สั่งอาวุธปืนในโครงการสวัสดิการฯ Sig Sauer P320  ไม่ต้องห่วงว่าล็อตที่ผลิตให้เรา จะถูกขายให้กับกองทัพสหรัฐก่อน    ทาง Sig Sauer ประเทศไทยยืนยันว่ากำหนดการส่งมอบปืนที่ทำสัญญากันไว้  พร้อมส่งตามกำหนดดังนี้
  • สิงหาคม จำนวน 5,000 + 7,468 กระบอก 
  • กันยายน จำนวน 10,000 กระบอก
  • ตุลาคม จำนวน 10,000 กระบอก 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad