ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมให้บริการ !! - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลตำรวจ พร้อมให้บริการ !!

โรงพยาบาลตำรวจ ได้เปิดให้บริการ "ศูนย์เลสิก" Police Lasik Center  สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสายตาที่ผิดปกติ  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ในราคาที่ "ยุติธรรม"  เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ เพื่อนข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
     เลสิก คือ การผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ ได้แก่ สายตาสั้น สายตายาวแต่กำเนิด สายตาเอียง  โดยจะทำการแก้ไขที่กระจกตา เพื่อปรับให้มองเห็นได้ชัดเจนในภาวะปกติ  ไม่ต้องใส่แวนสายตา หรือ คอนแทคเลนส์ อีกต่อไป
     อัตราค่าบริการผ่าตัดเลสิก
     - วิธี Femtosecond Laser หรือ FEMTO LASIK
          - สำหรับข้าราชการตำรวจ ครอบครัว หรือญาติ 25,000 บาท
          - สำหรับประชาชนทั่วไป 35,000 บาท
     - วิธี Microkeratome 
          - สำหรับข้าราชการตำรวจ ครอบครัว หรือญาติ 15,000 บาท
          - สำหรับประชาชนทั่วไป 25,000 บาท
     - ราคาตรวจประเมินสายตาครั้งแรก 1,500 บาท


     จะเห็นได้ว่าราคาข้างต้น ต่อตา 1 ข้างนั้น ถูกกว่าของเอกชนรายอื่น ๆ มาก  เท่าที่ได้ยินมาปกติจะอยู่ที่ประมาณข้างละ 50,000 บาท ขึ้นไป นะครับ  ใครสนใจก็ไปใช้บริการได้ครับ

หมายเหตุ - กรณีครอบครัวตำรวจและญาติ เตรียมหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ์ ดังนี้ บัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน , กรณีเป็นญาติคนละนามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานการเปลี่ยนนามสกุล
                  - ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลตำรวจ โทร. 0-2207-6136 หรือ 09-2013-5900ปล. อีกหนึ่งบริการดี ๆ ของ รพ.ตร. ครับ ยังไงทางสถานีต่าง ๆ ก็ช่วยจำหน่าย "พระนิรันตราย" เพื่อสมทบทุนการพัฒนาให้กับ รพ.ตร. อีกทางหนึ่งครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad