ปปง. เปิดตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 20 อัตรา !! - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปปง. เปิดตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 20 อัตรา !!

ข่าวฝากครับ สำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมงานกับ ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  ในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ  วุฒิปริญญาตรี  จำนวน 20 ตำแหน่ง  โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังนี้
     1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร หรือ ทางการธนาคารและการเงิน  สาขาวิชาการบัญชี  หรือสาขาวิชานิติศาสตร์  และ
     2. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. แล้ว
          สำหรับ ปปง. นี้ มีเลขาธิการคนปัจจุบันคือ พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ ครับ   ระยะเวลาในการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 12 มิ.ย. - 2 ก.ค. 56  ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ http://www.amlo.go.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad