รู้จัก ครูแดร์(D.A.R.E.) - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556

รู้จัก ครูแดร์(D.A.R.E.)

โครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ก่อตั้งโดยกรมตำรวจเมืองลอสแองเจลิส กับเขตการศึกษาร่วมเมืองลอสแองเจลิส เพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง 
     ได้มีการนำเข้ามาในประเทศไทยในปี พ.ศ.2542 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ บช.ปส.เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการศึกษาและนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
     โครงการ D.A.R.E. มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุด เน้นการใช้หลักการป้องกันและปราบปราม กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และใช้ปรัชญาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  พร้อมสร้างกิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมได้ให้เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก
     ปัจจุบันทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนโครงการ D.A.R.E. ให้แพร่หลายไปในทุกพื้นที่ของสถานีตำรวจ  โดยมีการอบรมวิทยากรครูแดร์ เสริมสร้างความรู้ และสร้างครูแดร์รุ่นใหม่ ๆ   หลาย ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เริ่มให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกับโครง การนี้มากขึ้น

เนื้อหาและหลักสูตรของ D.A.R.E. นั้นจะมุ่งเน้นไปที่ 4 หลักใหญ่ๆ คือ

- ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุราและยาเสพติด

- ให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ

- ให้เด็กรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน

- ให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้ยาเสพติดและความรุนแรง

     อย่างไรก็ตาม D.A.R.E. ก็ไม่ได้เป็นเพียงโครงการที่ให้ข้อมูลและทักษะแก่เด็กนักเรียนเพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและความรุนแรงเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชนได้อีกด้วย
     จากการสำรวจค้นคว้าในรูปแบบต่างๆ ของโครง การ D.A.R.E. จะเห็นได้ว่า โครงการนี้ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางไปทั่วโลก ว่าสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียนอย่างได้ผล และยัง สามารถสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับสังคมได้อีกส่วนหนึ่ง 


     สำหรับครูแดร์นั้น ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม อาทิ สื่อการสอน ที่ไม่มีตำรา PowerPoint หรือ คลิปวีดีโอ สนับสนุน   รวมทั้งแบบตัวอย่างการเขียนโครงการขอรับเงินสนับสนุนจาก อปท.  ส่วนตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นครูแดร์ เองนั้นก็ขอให้คัดเลือกจากผู้ที่มีความสมัครใจ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  และสนับสนุนความก้าวหน้าตามสมควร เป็นต้น  เพราะโครงการครูแดร์ นี้สามารถเข้าถึงเยาวชน และปลูกฝังความคิดที่ถูกต้อง ดีงาม ก่อนจะโตเป็นวัยรุ่น วัยเสี่ยง ครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม ครูแดร์ประเทศไทย เว็บไซต์ โครงการD.A.R.E. ของ ร.ต.อ.พศิน สังขารา (รอง ผบ.ร้อย ตชด.422) กก.ตชด.42 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่กล่าวถึงโครงการ D.A.R.E. ได้ละเอียดมาก ๆ ครับ ต้องขอชื่นชมมา ณ ที่นี้
ภาพจาก อินเตอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad