ให้ออก ปธ.ศาลปกครอง สังเวยฝากตำรวจ - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

ให้ออก ปธ.ศาลปกครอง สังเวยฝากตำรวจ

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2559 มีการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง(ก.ศป.) เพื่อพิจารณาวาระสอบสวนทางวินัย นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด กรณี นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม เลขาธิการศาลปกครอง ได้ทำบันทึกส่วนตัวหรือ "จดหมายน้อย" 2 ฉบับถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) และ รอง ผบ.ตร. โดยอ้างว่า นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด มีความประสงค์สนับสนุนนายตำรวจยศ พ.ต.ท. โดยอ้างว่า เป็นเพื่อนกับหลานชายนายหัสวุฒิให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กำกับการ

     ที่ประชุมมีการพิจารณาในสองประเด็น คือ ประเด็นที่หนึ่ง การกระทำของนายหัสวุฒิ มีความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ ที่ประชุม ก.ศป.พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 เสียง เห็นว่า นายหัสวุฒิมีความผิดตามข้อ 11 ประกาศ ก.ศป. เรื่องวินัยแห่งการเป็นตุลาการศาลปกครอง ที่ระบุว่า ตุลาการศาลปกครองต้องรักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใดๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว    การประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

     ประเด็นที่สอง การพิจารณาลงโทษนายหัสวุฒิ ที่ประชุม ก.ศป. ซึ่งเหลืออยู่ 6 เสียง เนื่องจากนายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช กรรมการ ก.ศป. ได้ติดภารกิจจึงออกจากที่ประชุมไปก่อน ได้มีมติเอกฉันท์  6 ต่อ 0 เสียง ให้นายหัสวุฒิออกจากราชการ และพ้นจากตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดไปด้วย แต่ยังคงมีบำเน็จบำนาญอยู่

     อย่างไรก็ดี นายหัสวุฒิ ยังคงมีสิทธิในการยื่นฟ้องเพิกถอนคำสั่งให้ออกจากราชการได้ต่อศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับจากมีคำสั่งเป็นทางการ

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกเหนือจากคดีจดหมายน้อยฝากตำรวจแล้ว นายหัสวุฒิ ยังอยู่ระหว่างถูกสอบสวนวินัย กรณีความไม่โปร่งใสในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเป็นประธานพิธีอัญเชิญยอดฉัตรทองคำลูกแก้วมงคลนิมิต ประดิษฐานบนพระธาตุเจ้าจอมล้านนา วัดพิพัฒน์มงคล ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ในช่วงเวลาเดียวกับการไปปฏิบัติราชการ ที่ จ.พิษณุโลก ซึ่งอยู่ห่างกันไม่ต่ำกว่า 60 กิโลเมตร โดยก.ศป.ได้มีมติแต่งตุลาการหัวหน้าคณะในศาลปกครองสูงสุดขึ้นเป็นเป็นกรรมการประกอบด้วย นายชาญชัย แสวงศักดิ์ นายวิษณุ วรัญญู นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ นายไพบูลย์ เสียงก้อง และรอตัวแทนจากคณะกรรมการ ก.พ.ส่งมาอีก 1 คน

ขอบคุณข่าวจาก สำนักข่าวอิสรา  ตามอ่านต่อได้ที่ http://www.isranews.org/isranews-news/item/41567-%E0%B8%B7news02_41567.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad