ลงตัว ! เกลี่ย พงส. 11,263 นาย - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลงตัว ! เกลี่ย พงส. 11,263 นาย

จากกรณีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากคำสั่ง คสช.ที่ 6 และ 7 (อ่านเพิ่มเติมคลิ๊ก) ทำให้เกิดผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในวงกว้าง  โดยเฉพาะกับพนักงานสอบสวน ที่ถือว่าได้รับผลกระทบมากที่สุด  จนต้องตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจที่มีอำนาจหน้าที่สอบสวน ให้สอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าว  โดยมี พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฯ  ผลการประชุมหารือในคณะทำงานสรุปได้ว่า

     จะต้องกำหนดและตัดโอนตำแหน่งของพนักงานสอบสวนทั้งสิ้น 11,263 ตำแหน่ง แบ่งเป็นพนักงานสอบสวน (สบ 1) ระดับรอง สว. 6,657 ตำแหน่ง พนักงานสอบสวน (สบ 2) ระดับ สว. 1,877 ตำแหน่ง พนักงานสอบสวน (สบ 3) ระดับ รอง ผกก. 1,891 ตำแหน่ง พนักงานสอบสวน (สบ 4) ระดับ ผกก. 790 ตำแหน่ง พนักงานสอบสวน (สบ 5) ระดับ รอง ผบก. 34 ตำแหน่ง และพนักงานสอบสวน (สบ 6) ระดับ ผบก.อีก 14 ตำแหน่ง  โดยพนักงานสอบสวนระดับ รอง ผกก.ลงมาจนถึงระดับรอง สว.จำนวน 10,425 ตำแหน่ง จะกำหนดและตัดโอนตำแหน่งลงไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจทั้ง 1,467 แห่งทั่วประเทศ เพื่อรองรับการทำงานด้านสืบสวนสอบสวนตามปริมาณคดีที่เกิดขึ้น โดยสถานีตำรวจขนาดใหญ่และมีปริมาณคดีมากอาจมีรอง ผกก.สืบสวนสอบสวนมากถึง 4 นาย เพื่อรับผิดชอบคดี 4 กลุ่ม ได้แก่ คดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ คดีเกี่ยวกับทรัพย์ คดีที่น่าสนใจ และคดีที่รัฐเป็นผู้เสียหายเช่น คดียา เสพติด โจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และการพนัน เป็นต้น เป็นเรื่องที่ ผบ.ตร.ต้องการให้การทำงานของพนักงานสอบสวนสามารถคลี่คลายคดี และติดตามจับกุมผู้กระทำผิดได้อย่างรวดเร็ว ส่วนสถานีตำรวจอื่นๆจะกระจายไปตามความเหมาะสม  โดยมีแนวทางดังนี้

 • ตำแหน่ง พงส.ผชพ.เทียบเท่าระดับ ผบก. เสนอไปเป็น ผบก.ประจำ สนง.ผบ.ตร. 14 ตำแหน่ง 
 • ตำแหน่ง พงส.ผชช.ระดับรอง ผบก. ไปเป็น รอง ผบก.ภาค 34 ตำแหน่ง 
 • ตำแหน่ง พงส.ผทค. ระดับ ผกก.แยกเป็น 790 ตำแหน่ง ไปเป็น 
  • ผกก.สภ. 144 ตำแหน่ง ในสถานีตำรวจที่ได้รับการยกฐานะใหม่จาก สวญ. 
  • ผกก.ตม.จว. 12 ตำแหน่ง ตำแหน่ง 
  • ผกก.ที่ยกฐานะใหม่จาก สวญ.ภายใน บก.น.1-9 บก.สส. บก.จร.ใน บช.น. 42 
  • ตำแหน่ง ผกก.กลุ่มงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัด 304 ตำแหน่ง(เฉลี่ย จังหวัดละ 4-5 คน)
  • ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1-9 และศชต. 204 ตำแหน่ง 
  • ผกก.กลุ่มงานสอบสวน 8 บก.ใน บช.ก. 72 ตำแหน่ง 
  • ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บช.ปส. 8 ตำแหน่ง และ 
  • ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. 4 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง พงส.ผนพ. ระดับรอง ผกก.มี 1,891 ตำแหน่ง ไปเป็น 
 • รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.น.1-9 สส. และ จร.บช.น. 31 ตำแหน่ง 
 • รอง ผกก.สอบสวนโรงพักใน บช.น. 105 ตำแหน่ง 
 • รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.ภ.1-9 และ ศชต. 153 ตำแหน่ง 
 • รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว. 329 ตำแหน่ง 
 • รอง ผกก.สอบสวน สภ. 1,123 ตำแหน่ง
 • รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. 5 ตำแหน่ง 
 • รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน บก.ปส. 4 ตำแหน่ง และ
 • รอง ผกก.1-6 ใน บช.ก. 141 ตำแหน่ง 
และตำแหน่ง พงส.ผนก.ระดับ สว. 1,877 ตำแหน่ง ไปเป็น
 • สวส.สน. บช.น. 267 ตำแหน่ง 
 • สว.บก.จร.บช.น. 3 ตำแหน่ง 
 • สวส.สภ. 1,552 ตำแหน่ง 
 • สว.กก.1-6 ใน บช.ก. 41 ตำแหน่ง 
 • สว.ทล.รฟ.ใน บช.ก. 5 ตำแหน่ง 
 • สว.กลุ่มงานสอบสวน บช.ปส. 9 ตำแหน่ง 
ที่เหลือคือ ระดับรอง สว. 6,657 ตำแหน่ง  จะกระจายอยู่ตามสถานีตำรวจต่าง ๆ  จะมีการประชุมคณะทำงานฯเพื่อสรุปการกำหนดตำแหน่งรวมทั้งการตัดโอนตำแหน่ง และกำหนดหน้าที่การงานในตำแหน่งต่างๆให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า จากนั้นนำเสนอ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หาก ผบ.ตร.เห็นชอบตามแนวทางที่คณะทำงานเสนอ จะส่งเรื่อง ให้ สง.กตร. นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุ ก.ตร. บริหารทรัพยากร บุคคลพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ต่อจากนั้นจึงจะเป็นการแต่งตั้งตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ เป็นวาระเดียวกันกับการแต่งตั้งระดับ รอง ผบก. ถึง สว. ที่ ก.ตร.ได้อนุมัติให้ขยายเวลาการดำเนินการไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้
     ส่วนเงินประจำตำแหน่งของพนักงานสอบสวน พล.ต.อ.พงศพัศฯ ยืนยันว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. กำลังประสานกับรัฐบาลเพื่อนำเงินส่วนนี้กลับคืนมา และยังนำเสนอเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตำรวจที่ทำงานในสายงานอื่นๆ ให้ได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมควบคู่กันไปด้วย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้งานสืบสวนสอบสวนอำนวยความยุติธรรมของตำรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อถือศรัทธาและไว้วางใจจากประชาชน ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจากไทยรัฐ : http://www.thairath.co.th/content/583105

     ครับ  ก็จากการแก้ปัญหาแบบทุบโต๊ะ เผด็จการ  ไม่มีการศึกษาข้อมูล หรือตั้งคณะทำงานล่วงหน้า(แถวบ้านเรียกว่า มั่ว)  ก็ต้องมีคนตามล้างตามเช็ด แก้ปัญหาให้   แล้วไอ้ที่แก้กันในครั้งนี้ก็ไม่แน่ว่า  ในอนาคตอีกไม่กี่ปี  อาจต้องมาแก้ปัญหานี้กันอีกครั้ง  ไอ้หลักการที่เขาแยกแท่งพนักงานสอบสวนก็เพื่อให้เกิดมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรม  ไม่ต้องวิ่งเต้นในการเลื่อนตำแหน่ง  มีอบรม มีประเมิน มีสอบแข่งขัน  มีใบประกอบวิชาชีพ   ตอนนี้อยู่ ๆ ก็เปลี่ยนแปลง ทำลายโครงสร้างที่เขาทำกันมาเป็นสิบปี โดยไม่ศึกษาผลกระทบ  และแนวทางที่จะปรับปรุง ..... เขาบริหารองค์กรกันแบบนี้หรือ ?  สรุปต้องกลับไปวิ่งเต้นเข้าหาเจ้านาย เพื่อความก้าวหน้า เหมือนเดิมใช่หรือไม่ ?

     ส่วนเรื่องเงินประจำตำแหน่งของสายสอบสวน ผมว่า...ยากส์  ที่จะมีให้ระดับ ผกก. - ผบก.  เอาแค่ระดับ รอง ผกก. - รอง สว.  จะให้เท่าเดิมยังไม่แน่ว่าจะได้เลย  อาจมีเกลี่ยมาให้สายงานอื่นด้วยซ้ำ(จากข่าวข้างต้น)  รัฐบาลกำลังถังแตก  ภาษีเก็บได้ต่ำกว่าเป้าเยอะ  ส่งออกติดลบ  จะเอาเงินที่ไหน  ดูความจริงบ้าง  ต้องซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ก่อน  เข้าใจกันบ้าง

ปล. ก็ไม่ได้จะเข้าข้าง พงส.  มีมากมายที่ไม่ได้เรื่อง  แต่วิธีการที่ทำอยู่นี่มันไม่ถูก  ไม่ได้แก้ปัญหา  มีแต่จะเพิ่มปัญหาในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad