แถลงกวาดล้างตามยุทธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชน - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แถลงกวาดล้างตามยุทธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.59 เวลา 09.15 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ  ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป 2) พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ร่วมกันแถลงข่าวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด  ณ ตำรวจภูธรภาค 4 อ.เมือง จว.ขอนแก่น ภายใต้ยุทธการพิทักษ์ภัยให้ประชาชน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นมาตรการเชิงรุก ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วน เข้าปิดล้อม ตรวจค้นดำเนินการใน 10 กลุ่มเป้าหมาย 

     โดยในไตรมาสที่ 3 และ 4 เพิ่มความเข้มข้น 3 เป้าหมายสำคัญ คือ อาวุธปืนผิดกฎหมาย การจับกุมตามหมายจับค้างเก่า และยาเสพติด เป็นไปตามนโยบายปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติดของรัฐบาล รวมถึงผู้กระทำผิดทางอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับขบวนการค้ายาเสพติด มีพฤติการณ์เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล และความผิดคดีอาญาอื่นๆ ทุกระดับ ดำเนินการปรามปรามจับกุมผู้กระทำผิดตามเป้าหมาย ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 3, 4, 5 และ 8 โดยใช้มาตรการยึดทรัพย์กับผู้กระทำผิด และผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบอย่างเข้มข้น 
     พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ กล่าวว่า จากการปฏิบัติการตามยุทธการฯ ดังกล่าว ซึ่งได้กำชับ ควบคุม กำกับดูแล มาอย่างต่อเนื่อง มีผลการดำเนินการ ในพื้นที่ ภ.3, 4, 5 และ 8 ห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ส.ค.59  และสามารถจับกุมการผู้กระทำผิดได้เป็นจำนวนมาก มีผลการปฏิบัติของทุกหน่วยเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะการจับกุมเป้าหมายสำคัญๆ อาทิ การจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทต่างๆ จำนวน 7,992 ราย  มีปริมาณยาบ้า 2,730,000 กว่าเม็ด กัญชา 3,500 กว่ากิโลกรัม ยาไอซ์ 1.5 กว่ากิโลกรัม จับกุมตามหมายจับค้างเก่า จำนวน 422 หมายจับ จับอาวุธปืนผิดกฎหมาย จำนวน 660 ราย เป็นต้น การปฏิบัติครั้งนี้ ต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ที่บูรณาการกำลังปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ จับกุมผู้กระทำผิดได้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ดำรงชีวิตประจำวันอย่างเป็นปกติ มีความเชื่อมั่นในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของรัฐบาล และขอให้กำลังเจ้าหน้าที่ทุกนาย ปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นยั่งยืนสืบไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad