แนวทางการยกระดับการบริการประชาชน ระดับสถานีตำรวจ - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

แนวทางการยกระดับการบริการประชาชน ระดับสถานีตำรวจ

สำหรับแนวทางการยกระดับการบริการประชาชน ระดับสถานีตำรวจ ที่เป็นนโยบายหลักในการดำเนินการปี 2560 ของสถานีตำรวจทั่วประเทศนั้น  พล.ต.อ.รุ่งโรจน์  แสงคร้าม รอง ผบ.ตร.  เป็นผู้บรรยายให้กับหัวหน้าสถานีตำรวจ ณ ห้องจูบิลี่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่ผ่านมา

     สำหรับความเข้าใจในการทำงานของ "ตำรวจโรงพัก"  นั้น  ถือว่าตัว พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ฯ เข้าใจเป็นอย่างดี  เพราะผ่านงานระดับสถานีตำรวจและเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจมาแล้ว   การยกระดับการให้บริการประชาชนนี้  จึงมีแนวทางไม่ให้เพิ่มงาน เพิ่มภาระ เพิ่มค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  เพราะถือว่างานประจำที่ทำอยู่ที่สถานีตำรวจก็มีมากมายอยู่แล้ว

     การจัดการด้านกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น  คงไม่สามารถจะเพิ่มเติมให้มีกำลังมากตามกรอบที่มีได้  เพราะรัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ อีกมากมาย และ ปัจจุบันกำลังพลของ ตร. ก็มีอายุเฉลี่ย 43 ปี(ข้อมูลในนี้ ท่านรุ่งโรจน์บอกเป็นข้อมูลเก่า) มีการฆ่าตัวตายเฉลี่ย 25 คน/ปี

     ด้านงบประมาณ ตร. ได้ปีละ 1.042 แสนล้านบาท(งบปี 60) ประมาณ 70 % เป็นงบบุคลากร  คงไม่สามารถเพิ่มงบประมาณได้มากไปกว่านี้อีกเช่นกัน(บางกระทรวง มีคนใกล้เคียงกับ ตร. แต่ได้งบประมาณมากกว่า 2 เท่า ! ทายสิครับว่ากระทรวงไหน ?)
     มูลเหตุของการต้องปฏิรูปตำรวจ นั้นวิเคราะห์ได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้

 1. ขาดความเป็นมืออาชีพ
 2. ความประพฤติของตำรวจ
 3. ขาดความกระตือรือร้น
 4. ขาดความเมตตากรุณาต่อประชาชน
 5. ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 6. ใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
 7. บังคับใช้กฎหมายไม่เท่าเทียม ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นธรรม และมักจะทำผิดกฎหมายเสียเอง
 8. ทำงานไม่ยึดโยงกับประชาชน


     ส่วนตำรวจที่ดี ที่ประชาชนต้องการ คือ

 1. เป็นตำรวจมืออาชีพ
 2. กล้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม ไม่กระทำผิดกฎหมายเสียเอง
 3. เป็นสุภาพบุรุษ
 4. ทำงานใกล้ชิด และเป็นมิตรกับประชาชน

     ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ออกแนวทางการยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อให้ตำรวจได้ปฏิรูปตนเอง   ตั้งแต่หัวหน้าสถานีตำรวจ ไปจนถึง ผบ.หมู่  ต้องปรับเปลี่ยนตนเอง และองค์กร เพื่อเป็นตำรวจมืออาชีพ มีศักดิ์ศรี และเป็นที่รัก ศรัทธาของพี่น้องประชาชนครับ  ดูรายละเอียดตามแผนภาพด้านล่างนี้

สำหรับโครงการ Stop Walk & Talk เป็นอย่างไรนั้น ไปอ่านกันต่อที่นี่ครับ(คลิ๊กดิ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad