3 สถานี นำร่องโครงการ "สถานีตำรวจล้ำสมัย" - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

3 สถานี นำร่องโครงการ "สถานีตำรวจล้ำสมัย"

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 60 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) จัดแถลงข่าว “สถานีตำรวจล้ำสมัย” บูรณาการ “กระบวนการยุติธรรม” พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รองรับประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสถานีตำรวจให้มีระบบการทำงานที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล และเพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการรับบริการและเข้าถึงการให้บริการของสถานีตำรวจได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ได้มีการนำร่อง 3 สถานีตำรวจต้นแบบ ได้แก่ สน.ภาษีเจริญ สภ.บางแก้ว และสภ.พัทยา  

     พ.ต.อ.สุพีรณัฐ สัตตธนชัยภัทร รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ กล่าวว่า สน.ภาษีเจริญ เป็นต้นแบบสถานีตำรวจล้ำสมัย บอกว่า ปัจจุบันเราอยู่ในสังคม Smart Enterprises ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้สมาร์ทโฟน ดังนั้น ตำรวจในฐานะผู้ปฏิบัติก็ต้องปรับให้ทันต่อสถานการณ์ เช่น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับแจ้งเหตุผ่านทางแอพบนสมาร์ทโฟน ชื่อว่า Police i lert u ขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถแจ้งเหตุร้ายถึงตำรวจได้เร็วขึ้น และได้ข้อมูลครบถ้วน ซึ่งจะมีแผนที่แจ้งเหตุระบบ GPS ว่าผู้แจ้งอยู่ในพื้นที่จุดไหน พร้อมทั้งมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมา เราก็สามารถโทรหาได้เลย เป็นการช่วยเหลือแบบทันทีทันใดประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดเหตุก็สามารถแจ้งได้ทันทีคล้ายกับไลน์  ขณะนี้ มีผู้เข้ามาใช้ประมาณ 100,000 คน หรือตำรวจ สายตรวจเองก็ต้องล้ำสมัย ต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อม ทั้งกล้องติดหมวก วิทยุสื่อสาร กระบองกัทส์บาตอง กรณีมีเหตุหนักอย่างสมัยก่อนจากมือเปล่าก็ใช้อาวุธปืนเลย แต่ตอนนี้มีกระบองกัทส์บาตองช่วยระงับเหตุเป็นอาวุธที่สากลล้ำสมัยมากขึ้น ลดการปะทะระหว่างผู้กระทำผิดและตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่

​     “สถานีตำรวจล้ำสมัยจะเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งทำให้ตำรวจหนึ่งคน สามารถทำงานได้มากกว่าเดิม เพราะเทคโนโลยีไม่โกหก สามารถช่วยได้ทั้งคดีทางอาญา การสืบสวนสอบสวน การจราจร เพียงใช้บัตรประชาชนอย่างเดียวนำไปบันทึกเข้าสู่ระบบทั้งหมด ซึ่งสามารถดูได้ตามชั้นความลับ” พ.ต.อ.สุพีรณัฐฯ กล่าว

​     ขณะที่ พ.ต.อ.วิชิต บุญชินวุฒิกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางแก้ว กล่าวว่า สภ.บางแก้ว เป็นสถานีตำรวจ ล้ำสมัยในบริบทพื้นที่อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน โดยเทคโนโลยีพัฒนาไปก้าวไกล การทำงานของตำรวจยิ่งยากขึ้น จึงต้องปรับตัว โดยพื้นที่บางนาเป็นประตูเข้าออกของกรุงเทพ รถทุกคันที่ผ่านก็จะผ่านกล้องวงจรปิดเชื่อมโยงมาสู่ห้องคอนโทรลรูม ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสถานการณ์ และยังได้ออกแบบให้รองรับการดึงภาพจากท้องถิ่น โดยสามารถที่จะเชื่อมต่อระบบเครือข่าย IP Address มายังห้องคอนโทรลรูมได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิสูจน์การกระทำผิดได้อย่างรวดเร็ว หรือการเพิ่มเขี้ยวเล็บทางยุทธวิธีในสถานการณ์ที่จำเป็นในการควบคุม สั่งการ ในที่เกิดเหตุก็จะมีเครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษเข้ามาช่วยในการทำงาน เช่น กล้องสอดแนม โดรน เป็นต้น

​     ด้าน พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา กล่าวว่า สภ.เมืองพัทยา อยู่ในบริบทเมืองท่องเที่ยว ทำให้ปัญหาด้านต่างๆ และปัญหาอาชญากรรมเพิ่มเป็นเงาตามตัว จึงต้องมีระบบการทำงานที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสากล รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ข้าราชการตำรวจในสังกัดสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และให้บริการกับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กล่าวว่า จากสภาพการณ์ในปัจจุบันพบปัญหาสำคัญในกระบวนการยุติธรรมคือระบบการทำงานที่ไม่ทันสมัย มีขั้นตอนมาก การให้บริการที่ล่าช้า ซึ่งบทบาทของ สกธ.ที่สำคัญในการร่วมสร้างสถานีตำรวจล้ำสมัย คือการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากสถานีตำรวจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม และเป็นต้นทางของงานกระบวนการยุติธรรมที่มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างชัดเจน
     สำหรับ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กล่าวว่า สถานีตำรวจเป็นหน่วยบริการที่มีความสำคัญสูงสุดในการให้บริการประชาชนโดยตรง และถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในกระบวนการยุติธรรม จึงจำเป็นต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาสถานีตำรวจให้ล้ำสมัยใน 5 ด้าน คือ 
  1. โครงสร้างอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม 
  2. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และครุภัณฑ์ต่างๆ 
  3. เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  4. พัฒนาระบบการบริหารงาน ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ด้านการควบคุมการจัดการจราจรและงานอำนวยการ
  5. ด้านบุคลากร


     พล.ต.ท.ปิยะฯ กล่าวต่อไปว่า เมื่อพัฒนาสู่การเป็นสถานีตำรวจล้ำสมัยแล้ว จะมีความล้ำสมัยใน 5 ประเด็น ดังนี้ 
  1. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสถานีตำรวจเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
  2. การพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
  3. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอาชญากรรม ข้อมูลคดี และการเชื่อมโยงศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมต้นแบบ (Data Exchange Center) 
  4. งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การเงินและค่าตอบแทน ให้ภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนเป็นหุ้นส่วน เพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบ มีการกำหนดระบบความก้าวหน้าในอาชีพ และ 
  5. การพัฒนาโครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารงานบุคคล โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจระดับสถานีตำรวจ ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค.


ขอบคุณที่มา : pptvthailand
     น่าสนใจไม่น้อยนะครับ  ถ้าทำได้จริงมันจะพลิกโฉมการทำงานของตำรวจไปอีกมากมาย  จะเหมือนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศที่พัฒนาแล้วเลยทีเดียว  แต่จะต้องใช้งบประมาณเริ่มต้นที่มากเอาการ  เพราะต้องมีอุปกรณ์อีกหลายอย่าง เช่น ปืนไฟฟ้า , คอมติดรถยนต์สายตรวจ , กล้องติดหมวก , สเปรย์พริกไทย , การเชื่อมต่อข้อมูลออนไลน์กับหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ   ลองมาดูคลิปอธิบายในโครงการ สถานีตำรวจล้ำสมัย ( Modern Police Station ) กันครับ     ดูคลิปจบสงสัยว่าจะทำได้ก่อนผมเกษียณหรือเปล่า 555  สำหรับคนที่ฝันถึง Modern Police Station  ว่าจะเป็นจริงในอนาคตอันใกล้  .. งั้น ดูอีกคลิปเลยครับ ตื่นแน่นอน ถถถถถถไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad