ผบ.ตร. มอบนโยบาย ปีงบ 61 - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ผบ.ตร. มอบนโยบาย ปีงบ 61


เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 60 ที่ผ่านมา  พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายปีงบประมาณประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมบุณยะจินดา สโมสรตำรวจ แก่ผู้บังคับการตำรวจขึ้นไปทั่วประเทศ  ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมมีความโปร่งใสชัดเจนด้วยการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งกำหนดนโยบายบริหารงาน ให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางโดยการกระจายอำนาจลงสู่ระดับพื้นที่โดยเฉพาะสถานีตำรวจจนเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านมุ่งเน้นเป้าหมายการปฏิบัติงาน โดยยึดถือหลักประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล

     โดยยึดถือค่านิยม ร่วมกันพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และเป้าหมายตามพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นหลักในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจทุกนายมีความสามัคคีร่วมกันปฎิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ มุ่งสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายหน่วยงานที่กำหนดไว้  ซึ่งมีรายละเอียดตามภาพสไลด์ด้านล่างนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad