ใช้ ม.44 ออกคำสั่งที่ 44 แต่งตั้งโยกย้าย ตร. - ตำรวจไทย

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ใช้ ม.44 ออกคำสั่งที่ 44 แต่งตั้งโยกย้าย ตร.

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา  พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา หน.คสช. ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ลงนามในคำสั่ง ที่ 44/58 (มีไรกับเลข 4 รึเปล่านะ?) เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ที่จะจัดการความยุ่งยากวุ่นวายในการแต่งตั้งโยกย้ายระดับ รอง ผบก. - สว. ประจำปี 58  ที่ยังจบไม่ลงอยู่ในขณะนี้

     สรุปสาระสำคัญของคำสั่งที่ 44/58 ดังกล่าว  พอจับประเด็นได้ดังนี้(ลองอ่านตัวเต็มกันดูนะครับ)

 • คำสั่งนี้มีผลทันที และจะใช้กับการแต่งตั้ง รอง ผบก. - สว.  ประจำปี 2558 นี้เลย  ซึ่งจะยกเลิก แก้ไข และเพิ่มเติม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ 2547 หลายมาตรา
 • การแต่งตั้ง ผบ.ตร.(คนใหม่) ให้ ผบ.ตร.(คนเดิม) คัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจแห่งชาติ หรือ รอง ผบ.ตร. แล้วเสนอต่อ ก.ต.ช.ให้ความเห็นชอบ แล้วให้นายก รมต.นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
 • การแต่งตั้งระดับ รอง ผบ.ตร. ลงมาถึง ผบก. ให้ ผบ.ตร. คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจเสนอ ก.ตร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วให้นายก รมต.นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
 • การแต่งตั้งระดับ รอง ผบก. ลงมา ใน สนง.ผบ.ตร. ให้ ผบ.ตร.เป็นผู้แต่งตั้ง กองบัญชาการที่ไม่ได้สังกัด สนง.ผบ.ตร. ให้ ผบช.กองบัญชาการนั้นเป็นผู้แต่งตั้ง
 • ในระดับ รอง ผบก.ลงมา ย้ายข้ามกองบัญชาการ ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำความตกลงกัน แล้วให้ ผบ.ตร.หรือ ผบช.ที่ประสงค์จะแต่งตั้งเป็นผู้สั่งแต่งตั้ง
 • กรณี ผบ.ตร.เห็นว่า การใช้อำนาจแต่งตั้งของ ผบช.ไม่เป็นธรรม หรือกรณีไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่ ก.ตร.กำหนด หรือมีเหตุผลจำเป็นอย่างยิ่ง ฯลฯ ให้ ผบ.ตร.มีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับ รอง ผบก.ลงมา ได้ตามควรแก่กรณี
 • ให้ ก.ตร.ไปออกกฎ ก.ตร. รองรับคำสั่งนี้ ภายใน 30 วัน

     จากคำสั่งดังกล่าว จึงมีการตั้งข้อสังเกตุ นัยยะระหว่างตัวอักษรไว้ดังนี้

 • ตั้งแต่ระดับ รองผบก. ลงมา ให้ ผบช. แต่งตั้งได้   แต่ หาก ผบ.ตร.ไม่เห็นด้วย  ผบ.ตร. มีสิทธิ  แก้ไข หรือแต่งตั้งใหม่แทนได้    ดังนั้น ผบช. จะแต่งตั้งใครก็ต้อง"ส่งโผ" ให้ ผบ.ตร. ดูก่อน
 • ต่อไปนี้การแต่งตั้งระดับ รอง ผบก. - ผกก. ไม่ต้องเสนอเข้า ก.ตร. แล้ว ให้ ผบ.ตร.หรือ ผบช. แต่งตั้งได้เลย(เดิมก็ไม่ต้องอยู่แล้ว แต่ก่อนหน้านี้ หน.คสช. มีคำสั่งให้เสนอ  แล้วก็มาแก้อีกที ... งงมั๊ยล่ะ55)
 • แต่งตั้งระดับ ผบก. ต่อไปก็ไม่ต้องดูบัญชีผู้เหมาะสมจาก ผบช. ให้อำนาจเบ็ดเสร็จที่ ผบ.ตร.
 • ข้อเสนอ "เลือกตั้ง ผบ.ตร." จบนะ  55
 • อำนาจเบ็ดเสร็จอยู่ที่ ผบ.ตร. ผู้เดียว   เหมาะกับยุคเผด็จการจิม ๆ
 • ใช้อำนาจพิเศษ แก้ปมปัญหายุ่ง ๆ ที่ใครหนอ ทำเอาไว้ในปีที่แล้ว  ... เยียวยา ทาถู ๆ
 • ใช้ ม.44 ตาม รธน.ชั่วคราว ออกคำสั่งที่ 44 ลงวันที่ 4 ธ.ค.  แก้ไข ม.44 พรบ.ตำรวจฯ  .... มันมีนัยยะอะไร  ใครรู้บอกที 555

     ก็ต้องดูกันนะครับว่า คำสั่งนี้ ผบ.ตร. กับ ผบช. จะตกลงกันได้ด้วยดี  หรือมีงัดกันตรงไหนบ้าง  อาวุโส 33 % นั้นก็ยังดีที่ไม่ยกเลิกไป   ส่วนโรงพักเพื่อประชาชนนั้น  ต้องมีเหตุผลแจงให้สังคมทราบหน่อย ว่าจะเอาระบบคุณธรรมแบบไหนในการแต่งตั้ง  แล้วข้อครหากรณีวิ่งเต้นหลังบ้านอดีต ผบ.ตร.  จะยังมีอยู่หรือไม่
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad